Siirry sisältöön

Riekon paluu soille

Viime viikolla Riistametsänhoitaja päätyi lounastauolla lukemaan perinteisen Hesarin sijaan Suomen Luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija-lehteä. Lehden kannessa ollut riekon kuva sekä ote riekkosoiden ennallistamisesta saivat tiedonjanoisen Riistametsänhoitajan kiinnostumaan.

Varsinaisessa artikkelissa puhuttiin ”SuoMaa”-hankkeesta, jolla pyritään ennallistamaan Suomenselän ja Maanselän välistä ekologista käytävää. Hankkeessa on erityisesti keskitytty muutamiin luontotyyppeihin ja lajeihin, kuten taimeniin sekä maakotkiin. Erityisen paljon huomiota ovat saaneet suot ja niiltä löytyvät lajit, kuten veikeä riekko. Aiemmin tänä vuonna julkaistussa ”Suomen lintujen uhanalaisuus”-listassa riekon luokitus muuttui silmälläpidettävästä vaarantuneeksi. Tämä johtuu näiden pesimäelinympäristöjen, eli soiden, katoamisesta sekä ilmastonmuutoksesta, johon sopeutuminen vie pitkän aikaa. Hankkeella pyritään kartoittamaan kunnostukseen sopivia soita ja tarjoamaan omistajille tietoa ennallistamistoimenpiteistä.

Riistametsänhoitaja on mielissään, sillä riistametsänhoidossa pyritään metsien lisäksi kunnostamaan soita ja näiden vaihettumisvyöhykkeitä, jotta kanalinnuille olisi tarjolla monipuolisesti erilaisia elinympäristöjä. Riekolla luonnonmukaisten soiden lisääntyminen Etelä-Suomessa on vain hyväksi, sillä artikkelissa kerrottiin riekon jo palanneen Parkanon seudulle ensimmäisessä kokeilussa vuonna 2001.

Todiste riekon paluusta kunnostetuille soille sai Riistametsänhoitajan hymyilemään koko loppupäiväksi. Avun tarjoaminen ei aina vaadi suojelualueen muodostamista, vaan pienillä teoilla voi saada suurta aikaan. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin myös riistametsänhoidon kannalta.

Kuva1

Myös Riistakeskuksen eri hankkeissa on ennallistettu soita riistalajien elinympäristöjen lisäämiseksi. Kohteita on jopa kunnostettu samalla alueella kuin ”SuoMaa” -hankkeen kohde. Yllä olevan kuvan on ottanut Timo Niemelä.

Lisää tietoa aiheesta löytyy ”SuoMaa”-hankkeen sivuilta.