Siirry sisältöön

Lappii ovddit jagi eanet ealgabivdolobit

Suoma fuođđoguovddáš lea mieđihan boahtte čavčča ealgabivdui Lappi guvlui 11 841 bivdolobi. Mieđihuvvon lohpemearri badjánii 27 proseantta ovddit jagi 9349 bivdolobis.

Ovddit meahcástanbajis Lappis ožžo sálašin 8772 ealgga, main 33 proseantta ledje čearpmahat. Mieđihuvvon bivdolobiin geavahedje 78 proseantta. Dál mieđihuvvon bivdolobit dahket vejolažžan badjel 14 000 ealgga sállaša. Mieđihuvvon lohpemeriin ealggaid dahkan vahágiid figgat doallat govttolaš dásis, váldimiin vuhtii guovlulaš sierrasárgosiid ealganáli dikšumis ja seailluhit ealganáli eallinfámolažžan ja meahcásteami vuollásažžan.

Luondduváriidguovddáža árvvoštallama mielde Lappi ealganálli lea maŋimuš jagiid lassánan. Maŋimuš árvvoštallama mielde dálvvástalli ealganálli lei sulaid 20 300 ealgga. Lappi ealganális leat ožžon dárkilaston dieđu Luke ollašuhttán helikopterrehkenastimiin. Ealgadoalloguovllu nummir vihtta nálleárvvoštallan dárkilastui ain stuoribun rehkenastima mielde jahki áigi ja mannan dálvvi nálleárvvoštallan lassánii rehkenastimiin maiddái Anáris. Ealggaid dahkan johtolat- ja meahccevahágat badjánedje jagi 2017 ovddit jagi loguin Lappi guovllus.

Čavčča 2018 meahcástanbadjái mieđihuvvon bivdolohpemeari vuođđun leat Lappi guovlulaš fuođđoráđi giđđat 2018 Lappi ovcci ealgadoalloguvlui ásahuvvon ealganáli dávjodatmihttomearit. Mihttomearit leat ealgadoalloguovlluid guovdu ja fámus golbma jagi. Mihttomearreráját ealgadávjodahkii ledje vuolimusat Davvi-Sámis ja alimusat Mátta-Sámis. Mannan meahcástanbaji maŋŋá dálvenáli dávjodagat ledje ealgadoalloguovlluid dáfus mihttomearrerájáid siste vuhtii válddekeahttá čuovvovaš guovlluid: ealgadoalloguovlu 2 (Anár), ealgadoalloguovlu 3 (Eanodat) ja Gihttela, Muoná, Kolari ja Pello oktasaš ealgadoalloguovllu 5.

Lappis ealganáli árvvoštallamis leat iežas hástalusat vearidettiin eará Supmii. Stuorámus hástalus lea gokčevaš áicandiehtomateriála oažžun Lappi viiddis bivdoeatnamiin. Meahcásteaddjiid bivdobeivviid áigge girjejuvvon sálaš- ja áicandieđut leatge dehálaš vuođđodiehtu ealganáli árvvoštallamis. Suoma fuođđoguovddáš sávvá, ahte meahcásteaddjit girješedje meahcásteami oktavuođas dahkkojuvvon ealgaáicamiid dárkilit ja rávvagiid mielde Oma riista -bálvalussii, vai ealganáli árvvoštallamii geavahuvvon materiála livččii eanet gokčevaš go dássážii.

Ealggaid meahcástanáiggiide leat boahtán nuppástusat guhkkodaga dáfus. Oppa Lappis, Guossámis ja Taivalkoskis ealgabivddu vuosttas áigodat álgá 1. čakčamánu ja nohká 20.9. Nubbi áigodat álgá golggotmánu nuppi lávvardaga 13.10. ja nohká 15.1.2019. Ođđajagimánu áigge beatnaga ávkkástallan ealgabivddus ii leat lobálaš, hávváduvvan ealliid ohcama vuhtii válddekeahttá. Meahcástanáigi oppa Lappis lea oktilaš.

Lassidieđut:

Sami Tossavainen, fuođđooaivámus, Suoma fuođđoguovddáš
029 431 2304, sami.tossavainen@riista.fi

Eerojuhani Laine, fuođđoplánejeaddji, Suoma fuođđoguovddáš
029 431 2124, eerojuhani.laine@riista.fi