Siirry sisältöön

Lappi guovllu fuođđoráđđi gulai čanusjoavkkuid ealganáli dikšumis

Lappi guovllu fuođđoráđđi lei bovden čanusjoavkkuid ságastallat ealganáli geahpedeami ollašuvvamis, náli dilis ja ealggaid dagahan vahágiin. Gullanságastallan lágiduvvui Roavvenjárggas 24.3. Fuođđoráđi mielde hástalusaid náli dikšumis leat dágahan nálleárvvoštallamiid eahpesihkkarvuohta. Luondduriggodatguovddáža helikopterrehkenastimat leat veahkehan nálleárvvoštallamiin. Daid sávvetge boahtte áiggis joatkašuvvat.  

Guovlludási fuođđoráđđi ásahii giđđat 2015 ulbmiliid ealganáli dikšumii guđege ealgadoalloguvlui golmma jagi badjái 2015–2017. Lappi doaibmaguovllus leat ovcci ealgadoalloguovllu. Ásahuvvon nálleulbmiliid bokte geahččalit doalahit vahágiid govttolažžan, váldit vuhtii guovlluid earenoamáš ihtagiid ja seailluhit ealganáli eallin ja dakkárin, ahte ealggaid sáhttá meahcástit. Ulbmiliid ollašuvvama čuvvot ovttasráđiid čanusjoavkkuiguin jahkásaččat.

Luondduriggodatguovddáš buvttada árvvoštallamiid ealganáli sturrodagas ja ráhkadusas. Varrasamos nálleárvvoštallan jagis 2016 lei meahcástanbaji maŋŋá. Árvvoštallama mielde Lappi guovllus leat 17 100 ealgga. Nálleárvvoštallamii laktásit Luondduriggodatguovddáža mielde eahpesihkkarvuođat, maid galggašii váldit vuhtii náli geahpedanplánas. Jagis 2015 ásahuvvon ulbmiliid dáfus ealganálli lea čieža ealgadoalloguovllus ulbmilloguid siskkobealde. Guovtti ealgadoalloguovllus nálli lea bajábealde ulbmilloguid. Ealganáli ráhkadus lea Lappi guovllus buorre dásis. Ráves varrásiid oassi buot ráves ealggaid ektui  čuovvu eanaš oasis ásahuvvon ulbmiliid. Ulbmil lea eanemustá 1,5 njiŋŋelasa ovtta varrása ektui.

Suoma vuovdedoalloguovddáža mielde jagi 2016 oasil vuovdedoallovahágiid buhtadusaid mákse 60 778 euro ja buhtadusaid vuođđun leat 374 hektára. Jagis 2015 seamma logut ledje 113 774 ja 674 hektára. Buhtadusohcamušaid viidodagas árvvu mielde ¾ lei Nuorta-Lappi ealgadoalloguovlu 6:s. Vahátohcamušaid mearrái lea várra váikkuhan buhtadusortnega nuppástus, mii sáhttá oidnot dán jagi ohcamušaid mearrái. Johtolatvahágiid mearri lei EJB-guovddáža statistihkaid mielde Lappis 156 johtolatbártti. Jagis 2015 Lappi geainnuid alde dáhpáhuvve 158 ealgabártti. Jagis 2016 bárttit geahppánedje ee. Nuorta-Lappis, muhto lassánedje earenoamážit Máttaoarje-Lappis.

Čanusjoavkodilálašvuođas eana- ja vuovdedoalu ovddasteaddjit bukte ovdán dan, ahte náli dikšumis lea dehálaš figgat bissut ulbmilloguid siskkobealde. Ealgadili dáfus čanusjoavkkut bukte ovdán dan, ahte ealganálli lea máŋgga guovllus laskamin. Lappi guovlludási fuođđoráđđi čoahkkanii dilálašvuođa maŋŋá ja gávnnahii, ahte ollisvuohta náli dikšumis leat lihkosmuvvan. Muhto náli árvvoštallama eahpesihkkarvuohta lea dahkan náli geahpedeami plánema váddásabbon. Luondduriggodatguovddáža áimmus dahkkojuvvon rehkenastimat leat dehálaš veahkkin, go dat addet lassedieđu nálleárvvoštallamiidda Lappis. Dutkamuša oasil fuođđoráđđi gávnnahii dárbbašlažžan bákkiid bidjama ealggaide vai ožžot dieđu ealggaid johtimis.

Lassidieđut:
Jari Huhtamella
Lappi guovlludási fuođđoráđi ságadoalli.
Tel. 040 7025 302