Siirry sisältöön

Ealgabivdui Lappi guvlui mieđihedje 8 714 bivdolobi

Ovddit meahcástanbajis Lappis ožžo sálašin 9 278 ealgga, main váile goalmmátoassi ledje miesit. Mieđihuvvon 11 041 bivdolobis geavahedje 71 proseantta. Dál mieđihuvvon bivdolobiin lea vejolaš bivdit badjel 12 000 ealgga.

Čavčča 2021 meahcástanbadjái mieđihuvvon bivdolohpemeari vuođđun lea Lappi guvllolaš fuođđoráđi giđđat 2021 Lappi ovcci ealgadoalloguvlui ásahan ealganáli dávjodatmihttomeriin. Mihttomearit leat ealgadoalloguovlluid guovdu ja fámus golbma jagi. Mihttomearregaskkaid čuvvon ealganálli Lappis lea 13 481-18 109 ealgga, gaskamearálaččat sulaid 15 800 ealgga. Nálli lea njiedjan Luondduváriidguovddáža nálleárvvoštallama mielde jagiid 2016-2017 alimus dásis 25 000 ealggas 18 000 elgii. Maŋimuš nálli leamašan dán dásis jagi 2012.

Boahttevaš baji bivdui mieđihuvvon lohpemearri dahká vejolažžan náli geahpedeami eandalii ealgadoalloguovlluin 2 Anáris ja % Oarje-Lappis, gos dálvenálli lei ásahuvvon mihttomeriid bajábealde. Mieđihuvvon lohpemeriin ealggaid dagahan vahágiid figgat doallat govttolaš dásis, váldimiin vuhtii guvllolaš sierrasárgosiid ealganáli dikšumis ja seailluhit ealganáli eallinfámolažžan.

Ealgabivddu vuosttas bivdoáigodat Lappis lea 1.9.-20.9. Nubbi bivdoáigodat álgá vahku árabut go leat hárjánan 2.10.2021 ja nohká 15.1.2022. Boazodoalloguovllus beatnaga ávkkástallan bivddus lea gildojuvvon 1.1.-15.1. Bivddus galgá váldit vuhtii eará luonddus johttiid ja giddet earenoamáš fuomášumi dasa, ahte bivdu dáhpáhuvvá dorvvolaččat.

Lassidieđut:

23.7.2021 rádjai

Sami Tossavainen, fuođđooaivámuš, Suoma fuođđoguovddáš, Lappi

029 431 2304, sami.tossavainen@riista.fi

 

27.7.2021 rádjai

Eerojuhani Laine, fuođđoplánejeaddji, Suoma fuođđoguovddáš, Lappi

029 431 2124, eerojuhani.laine@riista.fi