Siirry sisältöön

Lappi guvllolaš fuođđoráđđi ásahii mihttomeriid ealganáli dikšumii 2021-2023

Lappi guvllolaš fuođđoráđi bovdii čanusjoavkkuid háleštallat ollašuvvan ealganáli geahpedeamis, náli dilis ja ealgga dahkan vahágiin, ja boahttevaš golmma jagi áigodaga nálledikšuma mihttomeriin. Ealganáli dikšumii maŋimuš golmma jagi áigge dáfus eanaš duđavaččat.

Guvllolaš fuođđoráđđi 12.3.2021 dollojuvvon čanusjoavkodilálašvuođa maŋŋá mihttomeriid ealganáli dikšumii golmma jagi áigodahkii 2021-2023 iešguhtege ealgadoalloguvlui, mat leat Lappi doaibmaguovllus ovcci.

– Ásahuvvon nállemihttomeriid mielde figgat doallat vahátmeriid govttolažžan, váldit vuhtii guvllolaš sierrasárgosiid ja seailluhit ealganáli eallinfámolažžan ja meahcásteapmái vuogálažžan. Mihttomeriid ollašuvvama čuvvot ovttasbarggus čanusjoavkkuiguin jahkásaččat, muitala Lappi guvllolaš fuođđoráđi sátnejođiheaddji Jari Huhtamella.

Nállemihttomearregaskkaid čuvvon ealganálli Lappis lea 13481–18109 ealgga, gaskamearálaččat sulaid 15 800 ealgga.  Mihttomearregaska loktejuvvui vehá ealgadoalloguovllus 2, 5 ja 6. Ealgadoalloguovlluin 2 ja 5 ealganáli galgá vel geahpedit, vai beassat mihttomearrái ja guovllus 6 vehá mihttomearregaskka gaskamuddui. Ealganáli ráhkadusa beales ráđđi mearridii joatkit ealganáli dikšunplánas ásahuvvon oppalašmihttomeriin dahjege eanemustá 1,5 njiŋŋálasa ovtta varrása guovdu ja dálvenáli miesseossodat 20-30 proseantta.

Ealganáli ráhkadus buori dásis

Árvvoštallamiid ealganáli sturrodagas ja ráhkadusas buvttada Luondduváriidguovddáš. Varraseamos jagi 2020 bivddu maŋŋá báhcán náli árvvoštallan lei oppa Lappi guovllus sulaid 18 00 ealgga.  maŋŋá Ealgadálloguovlluid mielde ealganálli lei 2018 ásahuvvon mihttomearregaskkain čieža ealgadoalloguovllus ja bajábealde guovtti ealgadoalloguovllus (EDG 2 ja 5).

– Ealganáli ráhkadus lea Lappis buori dásis. Varris rávis ealggaid oassi rávisealganális lea  váldooassái mihttomearis eanemustá 1,5 njiŋŋálasa ovtta varris ealgga ala. Miesseoassi dálvenális leamašan eanaš mihttomeriid mielde. Maŋimuš jagi miesseoassi njiejai Davvi-Sámis mihttomeriid vuollái ja njiedjan lei maiddái eará guovlluin, mii boahtá jáhkkimis guhkes ja gassa muohttaga dálvvis, Huhtamella dadjá.

Johtalusvahágat njiedjamin

Statistihkkaguovddáža mielde Lappis dáhpáhuvve jagi 2020 áigge 105 bártti, go jagi 2019 guovllu geainnuin ledje 172 bártti. Johtalusvahágiid mearri lea njiedjan olahusjagi 2017 maŋŋá. Ovttaskas jagiid gaskasaš molsašuddamii váikkuha bealistis ealggaid dálvejohtima áigetávval jagi molsašuvvama ektui.

Suoma vuovdeguovddáža mielde jagi 2020 áigge buhttejuvvon meahccevahágiid sturrodat lei 191 362 euro, main kvaliteahttatáhpabuhtadusat ledje 137 105 euro, dievasmahttin- ja ođđasiidgilvima golut 6 427 euro ja árvvoštallangolut 47 830 euro. Buhtadusaid vuođđun lean vahátviidodat lei 668 hektára. Buhttejuvvon vahágiid mearrái gullet 141 hektára jagiin 2018 ja 2019 dahkkojuvvon buhtadusohcamušat.

 

Lassedieđut:

Jari Huhtamella

Lappi guvllolaš fuođđoráđi sj.

tel. 040 7025 302