« Hemsida

Kvotjakt situation

2018 Kvotjakt på björn inom renskötselområde

2018-2019 Kvotjakt på gråsäl

Mera information om kvotjakt på gråsäl

Mera information om kvotjakt på brunbjörn