« Hemsida

Kvotjakt situation

2019 Kvotjakt på björn inom renskötselområde

2019-2020 Kvotjakt på gråsäl

Mera information om kvotjakt på gråsäl

Mera information om kvotjakt på brunbjörn