Varsinais-Suomen ilvespannoitushanke on käynnistynyt

Varsinais-Suomen ilvesten erillislaskenta tammikuussa 2013 osoitti, että pennullisia naaraita voi elää huomattavan lähellä toisiaan. Naaraiden elinaluekoko vaikuttaa kannanarviointiin, ilveskannan hoitoon ja metsästykseen. Tavoitteena on nyt varustaa etenkin pennullisia naaraita satelliittilähettimillä, ja jokainen tilaisuus pannoittaa ilveksiä halutaan käyttää hyväksi.

Ilvespannoitushankkeen kohteina ovat etenkin toisiaan lähellä asustavat pennulliset naaraat, mutta myös muut ilvekset. Ilveksiä on tarkoitus pyytää elävinä loukkujen ja ajavien koirien avulla. Ilvestutkija Katja Holmala tulee kutsusta paikalle, nukuttaa ja pannoittaa pyydetyt ilvekset. Hanke ei estä normaalia ilveksenmetsästystä.

Ensisijainen tutkimusalue on Salon seudun, Perniön seudun ja Kemiönsaaren riistanhoitoyhdistykset, koska tämä on suurin yhtenäinen alue, missä on erityisen tiheä ilveskanta. Rajaus tarkoittaa, että näille alueille toimitetaan KANU-loukkuja ja suunnitellaan aktiivista koirapyyntiä. Hanke on kuitenkin kiinnostunut pannoittamaan ilveksiä koko Varsinais-Suomen alueelta.

Ilveksen pyytäminen on vaikeaa ja jopa sattumanvaraista. Jokainen tilaisuus pannoittaa ilveksiä  halutaan käyttää hyväksi. Toivomme, että mahdollisimman moni varsinaissuomalainen loukkupyytäjä pitäisi loukkunsa vireillä myös yli talven. Jos ilvesyksilö menee mihin tahansa loukkuun tai istuu puussa, eikä sitä ole tarkoitus pyytää osana laillista metsästystä, toivomme välittömästi yhteydenottoa.

Varsinais-Suomen ilvesten erillislaskenta tammikuussa 2013 osoitti, että pennullisia naaraita voi elää huomattavan lähellä toisiaan. Naaraiden elinaluekoko vaikuttaa kannanarviointiin, ilveskannan hoitoon ja metsästykseen. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 9000 euron erityisavustuksen Suomen riistakeskukselle ja RKTL:lle tavoitteena selvittää ilvesnaaraiden liikkuvuutta Varsinais-Suomessa.

Hankkeen onnistuminen perustuu metsästäjien ja metsästysseurojen vapaehtoiseen työpanokseen. Sekä loukkupyyntiin että koirapyyntiin tarvitaan paikallisten metsästysseurojen ja metsästäjien apua. Pannoituksia ei tehdä ilman metsästysoikeuden haltijan suostumusta.

Ilvestutkija Katja Holmala nukuttaa ja pannoittaa pyydetyt ilvekset. Hankevastaava on Jörgen Hermansson. Päätös ilveksen pannoittamisesta voidaan tehdä vasta kun eläin on nukutettu. Ilveksen ikää ja sukupuolta ei voida varmuudella todeta pelkästään katsomalla eläintä.

Ilves pysyy yleensä puussa jos paikalle jätetään vartiomies. Valeriana-uute  houkuttelee ilveksiä loukkuun, Uutetta saa mm. LIFE luontaistuotekaupoista.

Jos ilves menee loukkuun tai nousee puuhun ota välittömästi yhteyttä! Jos emme vastaa, lähetä tekstiviesti!

Jörgen Hermansson 0400 909565 tai Katja Holmala 040 1878239.

 

 

Lisätietoja