Tutkimus ja metsästäjät kattavampaan yhteistyöhön riistaseurannassa

Suomen riistakeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ovat sopineet Suomen Metsästäjäliiton kanssa yhteistyön lisäämisestä riistakantojen seurannassa. Suomen Metsästäjäliiton rooli on tärkeä etenkin metsästysseurojen laskenta-aktiivisuuden vahvistamiseksi.

Ympärivuotisesti havaintoja keräävän suurpetoyhdyshenkilöverkoston toiminta pyritään saamaan mahdollisimman kattavaksi. Tutkimuslaitos parantaa petohavaintojen sähköisen ilmoitusjärjestelmän Tassun käytettävyyttä ja toimintavarmuutta.

Suurpetojen kanta-arvioiden tarkentamiseksi jatketaan alueellisia lumijälkilaskentoja. Ilveslaskennat tehdään maakuntakohtaisesti yhden päivän aikana tuhansia laskijoita vaativina maastolaskentoina. Niissä käytetään menetelmiä, joita on kehitetty jo aikaisemmin RKTL:n ja riistakeskuksen metsästäjien kanssa toteuttamissa alueellisissa suurpetolaskennoissa. Viime talvena tehdyt lumijälkilaskennat mm. Etelä-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa osoittivat, että ilveskanta on kasvanut enemmän kuin aikaisemmin käytetty seurantamenetelmä on osoittanut.

Lähinnä ilvestä koskevat maastolaskennat on toteutettu kahtena edellisenä talvena yhdeksässä maakunnassa, ja ensi talvena laskennat tehdään lumitilanteen salliessa 4 – 5 muussa maakunnassa. Laskennoissa kirjataan myös susi-, karhu- ja ahmahavainnot.

Myös susikannan arvioinnissa tehostetaan yhteistyötä avoimuuden ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi. Laumojen määrä ja laumojen yksilömäärä on tarpeen selvittää erillisillä kartoituksilla niillä alueilla, joilla susitilanne jää vielä alkutalvesta epäselväksi tai missä susikysymys on erityisen haastava.

Suomen riistakeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen Metsästäjäliitto haluavat vahvistaa myös riistakolmioverkostoa, jonka avulla seurataan useiden riistalajien runsauskehitystä. Tärkein seurantakohde ovat metsäkanalinnut, sillä riistakolmioiden heinä-elokuisia laskentatuloksia käytetään metsästyksen mitoittamiseen heti syyskuussa alkavaksi metsästyskaudeksi.

Metsästäjät toteuttavat kantaseurantojen havainnoinnin ja laskennat vapaaehtoistyönä. Osapuolet toivottavat muutkin luontoharrastajat ja kiinnostuneet tahot tervetulleiksi lumijälkilaskentoihin ja muihin riistalaskentoihin.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Lauri Kontro, Suomen Metsästäjäliitto, puh. 0400 406 933
Ylijohtaja Eero Helle, RKTL, puh. 029 532 7240
Johtaja Reijo Orava, Suomen riistakeskus puh. 029 431 2101