Talven ilvessaalis Etelä-Savossa 39 tupsukorvaa

Suomen riistakeskus Etelä-Savon alueella haettiin kannanhoidollista poikkeuslupaa yhteensä 77 ilveksen pyytämiseen. Etelä-Savon ilveskiintiö pieneni edellisvuodesta ja poikkeuslupa myönnettiin yhteensä 41 eläimen metsästämiseen. Luvat suunnattiin ilveksistä kertyneiden pentuehavaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille. Saaliiksi saatiin 39 tupsukorvaa. Edellisenä metsästyskautena ilvessaalis oli 50 eläintä.

Koko maassa ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 379 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 389 eläintä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuorein kanta-arvio on Etelä-Savon alueelle 220-240 ilvestä, koko maassa ilveksiä arvioitiin olevan 2300-2600.

Ilveksen poikkeuspyynti perustuu maa- ja metsätalousministeriön lokakuussa antamaan asetukseen, jossa määrätään suurin sallittu saalismäärä ja alueelliset rajoitukset. Asetuksen mukaan metsästysvuoden 2012-2013 aikana poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ilvesten määrä saa olla enintään 440 yksilöä. Ministeriön tavoitteena on asetuksen perustelujen mukaan ollut ilveskannan kasvun hidastaminen ja ilveksen aiheuttamien vahinkojen vähentäminen. Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman linjausten mukaisesti poikkeuspyynnillä pyritään rajoittamaan ilveskannan kasvua erityisesti tihentymäalueilla. Etelä-Savossa ilveskannan kasvu onkin pysähtynyt ja kanta-arvio pieneni ensimmäistä kertaa koko seurantahistorian aikana edellisvuodesta.

Ilveksen ja muiden suurpetojen kantojen kehityksen seuranta ja määräarviot ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tehtävä. Kanta-arvion perustana ovat Tassu -järjestelmään kirjatut suurpetohavainnot. Erityisesti pentuehavainnot ovat kannan arvioinnin kannalta tärkeitä. Etelä-Savossa on erittäin hyvin toimiva petoyhdyshenkilöverkosto ja alueella liikkuvat pentueet kirjautuvat kiitettävästi Tassu-järjestelmään. Ilveshavainnot voi ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta http://www.riistaweb.riista.fi/yhteystiedot/yhteystietohaku.mhtml?lang=fi

 

Lisätietoja