Siirry sisältöön

Avainsana: susi

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto: ”Susiluvista valittamisen tulisi perustua todelliseen tietoon”

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto vetoaa eri sidosryhmiin suden kannanhoitosuunnitelman maltillisen toteuttamisen puolesta. Riistaneuvosto kehottaa eri toimijoita perehtymään kannanhoitosuunnitelman linjauksiin ja alleviivaa, että hoitosuunnitelman eri toimenpiteiden perimmäinen lähtökohta on susikannan suotuisan suojelun tason turvaaminen.

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä – hallinto-oikeus kumosi täytäntöönpanokiellon

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut aiemman poikkeusluvan täytäntöönpanokieltoa koskevan päätöksensä. Poikkeuslupa on siten voimassa sellaisena kuin se on alun perin myönnetty. Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Hämeeseen 6.3.2015 niin sanotun vahinkoperusteisen poikkeusluvan yhden suden pyyntiin.