Syksyn kannanhoidollisessa karhunmetsästyksessä saaliiksi 125 karhua

Karhunmetsästys päättyi lokakuun viimeisenä päivänä ja saaliiksi saatiin yhteensä 125 karhua. Näistä poronhoitoalueella kaadettiin 39 ja muualla Suomessa 86. Suurin sallittu kannanhoidollisen metsästyksen saalismäärä metsästysvuodelle 2013 – 2014 oli koko maassa enintään 132 karhua. Ennen metsästyskautta Suomessa arvioitiin elävän vähintään 1 255 – 1 380 yli vuoden ikäistä karhua. Vuoden 2013 pentutuotoksi on arvioitu noin kolmesataa pentua.

Tänä syksynä metsästettiin Suomessa 125 karhua, mikä on parikymmentä karhua enemmän kuin viime vuonna. Saalismäärä kasvoi erityisesti keskisessä ja kaakkoisessa Suomessa sekä Pohjanmaalla. Näillä alueilla karhukanta on runsastunut viime vuosina samalla kun itäisen Suomen vakiintuneen karhukannan alueella tiheydet ovat suunnitellusti laskeneet.

Karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteena on, että karhuja esiintyisi tasaisemmin sopivissa elinympäristöissä koko maassa ja myös karhujen aiheuttamat vahingot ja haitat pysyisivät hallinnassa. Tämän vuoksi Suomen riistakeskus myönsi karhun kannanhoidolliseen metsästykseen aiempaa enemmän poikkeuslupia vakiintuneen karhukannan länsipuolisille alueille. Itä-Suomen vakiintuneen kannan hoitoalueen sallittu saalismäärä ja saalis olivat puolestaan aiempia vuosia pienempiä.

Keski-Suomen, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueille sijoittuvalla levittäytymisvyöhykkeellä kaadettiin 32 karhua, kun vuotta aiemmin samalla alueella kaadettiin 18 karhua. Kehittyvän kannan hoitoalueella Pohjanmaalla ja Pohjois-Hämeessä saalis oli yhdeksän karhua, seitsemän enemmän kuin vuotta aiemmin. Etelä-Pohjanmaalla kaadettiin neljä karhua, Keski-Pohjanmaalla kolme ja Pohjois-Hämeen puolella kaksi.

Kainuun eteläosan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueille sijoittuvalla vakiintuneen kannan hoitoalueella metsästettiin 45 karhua, joista yli puolet Pohjois-Karjalassa.

Poronhoitoalueella kaadettiin alueelliseen kiintiöön perustuvassa metsästyksessä 39 karhua, joista läntisellä poronhoitoalueella 12 ja itäisellä 27. Kokonaissaalis oli yhdeksän karhua suurempi kuin vuotta aiemmin. Poronhoitoalueen kiintiö oli tänä syksynä 42 karhua.

Karhusaalis alueittain

Tutustu Suomen karhukannan hoitosuunnitelmaan

Aluekohtaisia lisätietoja riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot

Lisätietoja