Siirry sisältöön

Utbildning

I den viktigaste rollen för att trygga jaktens hållbarhet är de jägare och jaktföreningar som med sitt frivilligarbete stöder viltforskningen och -förvaltningen. Ett starkt implementerat utbildningsutbud på lokal nivå för jägarna är en central del i projektet.

De mest centrala utbildningsämnena är bl.a.

  • älgens och de små hjortdjurens biologi och selektiv beskattning
  • användandet av hjortdjursinformation och övrig viltinformation vid planering och förverkligandet av jakten
  • samlicensförfarande och banklicenspraxis

Om utbildningstillfällena meddelas i tjänsten Sök evenemang

Därtill informerar man om utbildningsutbudet och om projektets övriga aktuella ärenden bl.a. via meddelanden i Oma riista.

I Finlands viltcentrals tjänst viltinfo.fi hittar du utbildningsmaterial relaterade till projektets ämnesområden bl.a. hjortdjurens biologi.

Med hjälp av en elektronisk enkät under våren undersökte Finlands viltcentral jägarnas intresse för olika utbildningsämnen. På enkäten svarade allt som allt 1 500 personer.

I enkäten ombads man bl.a. att utvärdera hur intressant (på en skala 1 = inte alls intressant, 5 = mycket intressant) besvararna ansåg att olika utbildningsämnen var. Man hade färdigt gett 14 st olika utbildningsämnesalternativ och därtill var det möjligt att fritt presentera något annat utbildningsämne.

I bild 1 har man presenterat alla besvarares intresse för olika utbildningsämnen.

I enkäten frågades därtill, på vilket av viltcentralens områden man mest sannolikt skulle delta i ett utbildningstillfälle. Utgående från de presenterade svaren i bild 2 kan man estimera att det även beskriver fördelningen av mängden besvarare på olika områden.

Utgående från de presenterade svaren i bild 2 kan man estimera att det även beskriver fördelningen av mängden besvarare på olika områden.

I de fritt formulerade svaren önskade man ytterligare utbildning i bl.a. jaktföreningarnas/-sällskapens tillvägagångssätt, SRVA verksamhet, Oma rista -tjänstens användning, de stora rovdjurens biologi, lagstiftningen, hantering av byten, viltåkrar och ledning av jakt på hjortdjur.