Siirry sisältöön

Uppföljningsresultat

Två skidåkare tittar på en spårlöpa i den snöiga skogen.

Viltstammarna i Finland övervakas mångsidigt genom olika vilträkningar, observationer och bytesstatistik. Mängden frivilligt arbete som jägarna utför i uppföljningen av viltstammarna är omfattande – enbart på jaktvårdsföreningsnivå över 400 årsverken per år. Den finländska viltinformationen är till sin kvalitet och mängd globalt sett unik.

Med hjälp av viltdata utreds viltstammarnas områdesvisa storlek, ungproduktion och för vissa arter dessutom ålders- och könsfördelning. Viktiga uppgifter är viltstammarnas utvecklingsriktningar och växlingar. Viltinformationen samlas in för att jakten ska kunna dimensioneras korrekt och hållbart. Viltdata utgör i praktiken stommen för hela jaktverksamheten.

Uppgifterna samlas in och publiceras av Naturresursinstitutet samt Finlands viltcentral.

Bekanta dig med statistik över viltstammar (Naturresursinstitutet)

Naturresursinstitutet sammanställer årligen jaktstatistik. Bytesuppgifter för jaktlicens- eller dispensbelagda viltarter fås från viltcentralens licensförvaltning och för andra viltdjur som sampelundersökning årligen med hjälp av en enkät till cirka 5 000 jägare.

Läs mera om jaktstatistik  (Naturresursinstitutet)

På nättjänsten riistaweb publicerar Finlands viltcentral stam-, bytes-, och viltuppföljningsdata för bland annat stora rovdjur, hjortdjur, skogshönsfåglar, sjöfåglar och sälar.

Sök statistik på riistaweb (Naturresursinstitutet)