Vargstammen

En uppdatering av förvaltningsplanen för vargstammen inleds vid Finlands viltcentral hösten 2013. Arbetet sker under styrning av jord- och skogsbruksministeriet. Vargen är en art som är skyddad med internationella avtal och vars jakt alltid baserar sig på undantagssituationer och dispenser.

Vargstammen i Finland har under de senaste åren minskat från ca 250 individer till 120‒130 individer. Vintern 2013 avslöjades det i vårt land några fall av olaglig jakt på varg, som ökade utmaningarna i anslutning till utarbetandet av förvaltningsplanen.

Vargarna orsakar rädsla hos många människor, och när det har uppstått nya revir för vargflockarna i de tättbefolkade trakterna i västra Finland, har behovet att finna lösningar på de sociala problem och den fruktan som hänför sig till arten ställts i fokus för en uppdatering av planen.

I nyckelställning vid lösandet av vargkonflikten är att lindra de praktiska problem som de människor som bor på landsbygden inom vargarnas influensområde upplever och att sprida kunskap om vargen. En livsduglig vargstam kan tryggas bara med ett praktiskt och omfattande samarbete.

Bekanta dig med förvaltningsplanen

 

Uppdaterad 1.12.2015