Siirry sisältöön

Skogsrenstammen

I Finland lever skogsrenen i olika populationer, antingen delvis eller helt åtskilda från varandra. Populationerna vårdas separat i enlighet med principerna för vård och bärkraftigt nyttjande.

Populationen i Kajanaland

I början av 1900-talet dog skogsrenen nästan ut i Finland, men återkom på 1940- och 1950-talen från Sovjetunionen, där livskraftiga hjordar hade bevarats. Stammen växte långsamt och nådde sin kulmen med cirka 1 700 individer år 2001. Senare har stammen minskat i storlek, för att stabilisera sig på en storlek av cirka 800-900 individer.

Populationen i Suomenselkä

Populationen i Suomenselkä har fått sin början år 1979 med en återinplantering från Kuhmo till Salamajärvi nationalpark, från vilken stammen har vuxit stadigt till sin nuvarande nivå. För närvarande är populationen i Suomenselkä den till individantalet största, med drygt 1 000 individer.

Skogsrenarna i Suomenselkä lever i vattendelarområdet, speciellt i Perho, Halsua, Lestijärvi och Toholampi. Vintertid samlas hjordarna öster och norr om Lappajärvi.

Populationerna i Ähtäri och Ruunaa

De klart minsta populationerna finns i Södra Österbotten i Ähtäri och i Norra Karelen i Ruuna, Lieksa.

Populationen i Ähtäri lever i de södra delarna av Suomenselkä, i gränsområdena mellan Karstula och Soini. Beståndet bestod vid inventeringen år 2013 av totalt 25 individer. Storleken på beståndet i Ruunaa har varit 20–30 individer, men i nuläget finns inte säkra uppgifter om populationens förekomst.