Sädgåsstammen

För sädgåsen håller man på att utarbeta en nationell förvaltningsplan. Huvudmålet för förvaltningen av stammen är en livskraftig sädgåsstam som kan jagas hållbart.

Forskningen kring sädgåsen bör intensifieras, för man känner dåligt till många faktorer som är viktiga för förvaltningen av stammen såsom häckningsbeståndets faktiska storlek, reproduktionseffektiviteten och jaktbytets sammansättning av olika underarterna. Man måste också snabbt få i gång ett stamförvaltnings-samarbete mellan staterna i utbredningsområdet.

Stammen av en underart till sädgåsen som häckar på flarkmossar och deras randskogar, taigasädgåsen, har minskat sedan 1990-talet. Man känner inte till orsakerna till nedgången, men de kan sammanhänga med ändringar i biotoperna, jaktmetoderna, konkurrensen mellan arterna eller förändringar i rovdjursstammarna.

Taigasädgåsen jagas i 11 europeiska länder. Tills vidare har Finland som enda stat inom taigasädgåsens utbredningsområde begränsat jakten på grund av stammens tillbakagång. På initiativ av Finland bereder man inom ramen för avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien (AEWA) en internationell stamförvaltningsplan. Avsikten är att den ska bli klar före år 2015. Finland innehar en betydande roll också i arbetet med förvaltningsplanen.

AEWA Action Planning Workshop for the Taiga Bean Goose

 

Uppdaterad 11.9.2014