Siirry sisältöön

SRVA-aktörer

Varje jaktvårdsförening har utnämnt kontaktpersoner som tar emot begäran om handräckning från polisen eller nödcentralen. Kontaktpersonerna på området sköter om att verksamheten påbörjas eller att uppgiften vidarebefordras.

Se SRVA-kontaktpersonernas kontaktuppgifter

Praktiska verksamheten

Varje jaktvårdsförening har byggt upp sin egen verksamhetsmodell och nätverk för den spårnings- eller fördrivningsverksamhet som påbörjas efter begäran om handräckning.

Organisationens praktiska aktörer är områdets jaktföreningar, erfarna storviltsjägare samt skolade hundförare och hundar. De som är med bör ha betalat jaktvårdsavgiften, så att de och deras hundar omfattas av jägarförsäkringen.

Vid SRVA-verksamheten är det inte fråga om jakt som är knuten till jakträtten utan om uppgifter utförda på grund av djurskyddsorsaker som befullmäktigats av polisen, vilka kan utföras oberoende av jakträtt.

Samarbete med intressegrupper

För att sköta SRVA-uppgifterna krävs ett mångsidigt kunnande. Jaktvårdsföreningarnas SRVA-verksamhet stöds av Finlands viltcentrals jvf-stödprocess. I intressegruppssamarbete för att utveckla verksamheten deltar Inrikesministeriets polisavdelning, Finlands Jägarförbund, Finska Kennelklubb och Suomen Metsästysjäljestäjät ry