Siirry sisältöön

Observationer och konflikter

Åsynen av ett stort rovdjur betyder inte ännu att det skulle vara tal om en situation som kräver en aktiv SRVA-verksamhet. Normalt försöker stora rovdjur undvika människor. Om man ser ett stort rovdjur eller spår av det, bör man meddela om observationen till den regionala jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktperson.

Se rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter

Man bör meddela nödcentralen om stora rovdjur som förorsakar skada eller upprepade gånger uppträder störande. En björn eller ett vildsvin som har förirrat sig in i tätortsområden kan också kräva åtgärder. Fördrivning av stora rovdjur från tätorten sker alltid under ledning av polisen.

Meddela om alla kollisioner

Sådana trafikolyckor där björn eller vildsvin har varit delaktiga kräver SRVA-verksamhet. Om man råkar i kollision med hjortdjur, vildsvin eller ett stort rovdjur, skall man alltid ringa till 112. När det gäller ett stort rovdjur eller vildsvin, får man inte lämna bilen, för ett skadat djur kan uppträda farligt.

Mata inte björnen

Man undviker oftast problem, genom att inte förvara någon föda som tilltalar björnar i närheten av gårdsplanen. Problemen förläggs oftast till våren och försommaren. Björnens brunsttid är förbi på sensommaren och det finns tillräckligt med föda i naturen.

Se 10 goda råd om du möter en björn

Håll dig borta från björnkonflikter

Den folksamling som bildas vid platsen för björnkonflikten försvårar möjligheterna att tryggt driva björnen och på så sätt riskeras björnens liv på grund av utomståendes närvaro. Publiken bör följa polisens givna order och hålla sig borta från området.