Motion ger hälsa

Att jaga, rasta jakthundar, utföra viltinventeringar och viltvårdsåtgärder kräver att man rör på sig. Nytto-motionen som sker runt omkring jakten som hobby är mycket allmän samt för flertalet jägare regelbunden. Av till jakten relaterade hobbyn följer en betydande nationalekonomisk nytta för samhället.

Fysiska fördelar med motion

Jakt samt natur- och viltvård är förknippade med massor av mångsidigt uteliv, motion och muskelarbete. Regelbunden motion förebygger sjukdomar, hjälper till att hålla funktionsförmågan uppe och förbättrar den allmänna konditionen. Det lönar sig att hålla på med motionsformer som stöder vildmarksintressen. Samtidigt är det bra att tänka på att det ska ingå tillräckligt av både aerobisk träning och träning av muskelstyrka i motionen.

Motion förbättrar syreupptagningsförmågan, vilket stärker andningen, cirkulationsorganen och hjärtmuskeln. Genom regelbunden motion stärker man också stöd- och rörelseorganen, dvs. ben och muskler. Motion som aktiverar stora muskelgrupper ska man helst utöva regelbundet cirka tre gånger i veckan för att förbättra uthålligheten. Dessutom bör man träna muskelstyrkan två gånger i veckan. Tillräckligt med tänjning ska ingå i all motion.

Psykiska fördelar med motion

Motion förbättrar självförtroendet. När konditionen blir bättre stiger även stresståligheten. Motion ger tillfredsställelse och de sociala kontakterna stärker psyket. En människa i god fysisk kondition klarar av en hektisk vardag och mår bättre psykiskt.

Uppdaterad 23.4.2013