Siirry sisältöön

Ansvar

Med ansvar avses jägarens ansvar för djur och miljö. När jägaren agerar ansvarsfullt följer han lagar och regler samt övriga godkända praxis.

Respekt för bytet och bytets utnyttjande är en viktig del av ansvaret. En ansvarsfull jägare dimensionerar bytesmängden till de befintliga viltstammarna och följer uppsatta byteskvoter eller rekommendationer.

Vid jakten används effektiva vapen. Det är viktigt, att vapnen används så att verksamheten är trygg och att det inte uppstår fara eller skada för en själv eller övriga personer eller egendom.

Man använder ofta hund till hjälp vid jakten. En ansvarsfull jägare sköter om hundens välbefinnande. Tillräkligt med föda, vila och träning garanterar att hunden mår bra och den har förutsättningar att utföra ett bra viltarbete.

Jaktens godkännande i samhället beror på, hur de ca 300 000 jägarna agerar i utövandet av sin hobby. Med rätt gjorda val bevaras jakten som en godkänd del av det finska samhället.