Opinionsbildning

De regionala viltråden och nationella viltrådet som verkar i samarbete med Finlands viltcentral har till uppgift att sköta om det regelbundna samarbetet med intressegrupperna, såsom att höra regionala intressegrupper i anslutning till beredningen av förvaltningsplaner.

De olika aktörerna kallas i allmänhet samman till regionala intressegruppsforum två gånger om året. På mötena behandlas aktuella frågor, som t.ex. beskattningen av hjortdjur, situationen beträffande stora rovdjur eller förvaltningsplaner som håller på att färdigställas. Till mötena kallas de myndigheter, organisationer och föreningar som berörs av de ärenden som behandlas.

Finlands viltcentral kan vid behov också genomföra enkäter som riktas till alla medborgare. Till exempel i samband med beredning av förvaltningsplaner kan man ta reda på medborgarnas synpunkter och samla in utvecklingsidéer i anslutning till den aktuella frågan.

 

Uppdaterad 26.4.2013