Siirry sisältöön

Ofta frågade frågor

Jaktkortet, jägarexamen, viltvårdsavgiften, jägarregistret

Jag har flyttat eller mitt namn har ändrat. Vad gör jag?

Ett meddelande om en stadigvarande adressändring till Posti uppdaterar även jägarregistrets uppgifter, i det här fallet behöver du inte vara i kontakt med jägarregistret. Uppgifterna uppdateras en gång per vecka till jägarregistret.

Om ni har en spärrmarkering, ändras inte adressen i jägarregistret automatiskt. Om spärrmarkeringen har gjorts under det senaste året, då måste även den gamla adressen meddelas på nytt till jägarregistret.

Adressändringen skall göras till jägarregistrets kundtjänst, om adressen är utländsk eller ändrar i utlandet eller om adressändringen är tidsbunden (till exempel studeranden) eller om man meddelat till Posti om förbud att utlämna adress.

I dessa fall ska man förutom den gamla adressen dessutom meddela namn, jägarnummer och födelsetid till jägarregistrets kundtjänst.

Jägarregistret får information om namnändring från befolkningsregistret och man behöver inte meddela om det. Du kan skriva ut ditt jaktkort med det nya namnet via Oma riista -tjänsten, så snart som uppgiften om ändringen har uppdaterats dit. I det fall att du inte använder Oma riista -tjänsten, kan du be om ett nytt jaktkort från jägarregistret. Jägarregistret debiterar en avgift för det. Gällande uppdatering av vapen-licenser ta kontakt med polisens tillståndstjänst.

I Oma riista -tjänsten kan du själv uppdatera ditt tilltalsnamn. Använd endast officiella namn, inte smeknamn.

En anhöring har avlidit. Vad gör jag?

Ni behöver inte meddela separat till Finlands viltcentral eller jägarregistret om en anhörig har avlidit, därför att meddelanden om dödsfall förmedlas automatiskt från befolkningsregistret till jägarregistret, varefter jaktkortet och Jägaren-tidningen upphör att komma.

I det fall, att jaktkortet är betalt som direktbetalning eller e-faktura, måste avtalet om betalningen upphävas med banken.

Jag slutar jaga ellet jag vill ta bort mina uppgifter ur jägarregistret. Vad gör jag?

Var god och kontakta jägarregistret.

Kontaktuppgifter till registret:

Telefonnummer 029 431 2002

E-postadress metsastajarekisteri@riista.fi

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, adress, jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. Av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignumet i ett öppet e-postmeddelande.

I det fall, att jaktkortet har betalts med direktdebitering eller med e-faktura, ska avtalet om betalning upphävas vid banken.

 

Mitt jaktkortet har försvunnit. Vad gör jag?

Om ditt betalda jaktkort har försvunnit, har du fortsättningsvis ditt elektroniska jaktkort i Oma riista -tjänsten till ditt förfogande. Då du har registrerat dig i Oma riista -webbtjänsten, kan du ladda ner en gratis Oma riista -mobilapplikation till din smarttelefon och ditt elektroniska jaktkort är alltid med dig. Du behöver alltså inte beställa ett nytt kort istället för det borttappade. Det elektroniska jaktkortet duger även vid skjutprov och vid polisens tillståndstjänster.

Via Oma riista -webbtjänsten kan du även ladda ner och skriva ut en kopia på papper av ditt jaktkort.

Om du inte använder Oma riista -tjänsten, kan du beställa ett utdrag från jägarregistret istället för det borttappade jaktkortet. Jägarregistret debiterar för ett nytt kort.

Jägarregistret behöver ditt namn, adress, jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. Av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignumet i ett öppet e-postmeddelande.

Jag skulle vilja betala jaktkortet/viltvårdsavgiften. Vad gör jag?

Jaktkortet för det kommande jaktåret (börjar 1.8.) skickas med Jägaren-tidningen nummer fyra med en tilläggspärmdel till de jägare som minst en gång under de senaste fem åren har betalt viltvårdsavgiften. På jaktkortet finns ett personligt referensnummer som årligen ändrar, med vilken betalningen bokas rätt. Referensnumret måste alltid användas vid betalning av viltvårdsavgiften.

Jaktkortet kan betalas via nätbanken, fakturabetalningsautomat eller via telefonbank. Den kan även betalas vid bank är då serviceavgiftsbelagd och man får en betalningsstämpel. Jaktkortet träder ikraft, först då viltvårdsavgiften är erlagd. Kvitto över betalningen eller kopia av kontoutdraget ska bifogas till jaktkortet som verifikat över betald avgift. Förhandsregistreringskvitto duger inte som betalningsverifikat.

Om man tappat bort ett kort som ännu inte är betalt, kan man via Oma riista -tjänsten ladda ner och skriva ut en bankgiroblankett för viltvårdsavgiften. Även från jägarregistret får man en ny bankgiroblankett. Jägarregistret debiterar försändelsekostnaderna.

Hur kan jag byta fakturan i pappersformat till en elektronisk e-faktura?

Man kan byta fakturan i pappersformat till en elektronisk e-faktura, som du får direkt till din egen nätbank. E-fakturaavtalet gör man i den egna nätbanken.

Tilläggsanvisningar på nätet på adressen

https://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/jaktkort/

Betalningen av jaktkortet syns inte i Oma riista -tjänsten. Vad gör jag?

På jaktkortet finns ett personligt referensnummer som årligen ändrar, med hjälp av den bokas betalningen rätt. Referensnumret måste alltid användas då man betalar viltvårdsavgiften. Kontrollera om du har använt rätt referensnummer då du betalade.

Viltvårdsavgiften uppdateras till Oma riista -tjänsten med några dagars (3–4 dgr) fördröjning. Om så inte sker, var god och kontakta jägarregistret, som handhar eventuella problem som har att göra med viltvårdsavgiften.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@riista.fi

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Bifoga vid behov med e-posten ett skannat verifikat/kvitto över betalningen du gjort.  Använd inte bokstäverna å, ä eller ö i bilagans namn.

Jag har betalt fel summa eller med fel referensnummer. Vad gör jag?

Vänligen ta kontakt till jägarregistret, som sköter om eventuella problem angående viltvårdsavgiften.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@riista.fi

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Bifoga med e-posten ett skannat verifikat/kvitto över betalningen du gjort.  Använd inte bokstäverna å, ä eller ö i bilagans namn.

Hur utländsk jägare beställer jaktkortet?

Åt en utländsk jägare beställs jaktkortet via jaktvårdsföreningen. Jaktkort åt en utlänning beviljas för ett jaktår i taget och det postas till meddelad adress. Åt en utländsk jägare sänds inte Jägaren-tidningen.

Hur kan jag byte jaktvårdsförening?

En person som betalt viltvårdsavgiften kan vara medlem i den jaktvårdsförening på vars verksamhetsområde hen huvudsakligen jagar, eller i den jaktvårdsförening, på vars verksamhetsområde ingår den kommun där hen har sin hemort. En person kan inte samtidigt vara medlem i flera jaktvårdsföreningar. Flyttanmälan bör göras i tid på våren, för att ändringen ska bli noterad i följande jaktkort.

Ändringsanmälan om byte av jaktvårdsförening skall göras skriftligen eller per post.

En flyttanmälan som har gjorts till posten påverkar inte vilken jaktvårdsförening du tillhör.

metsastajarekisteri@riista.fi

Jägarregistret

PB 22
00331 Helsingfors

Jägarregistret behöver förutom namn och jägarnummer även namn på den jaktvårdsförening du för tillfället är medlem i och namnet på den jaktvårdsförening till vilken du vill ansluta dig som medlem.

Var får jag tag i Handbok för jägare?

Du kan köpa Handbok för jägare i Finlands viltcentrals nätbutik eller beställa den per telefon, nummer 020 331 515. Handboken säljs även på de förberedande kurser för jägarexamen som jaktvårdsföreningarna ordnar, samt i välförsedda bokhandlar.

Gå till nätbutiken (kauppa.riista.fi)

Hur vet jag när det ordnas jägarkurser, jägarexamina och skjutprov?

Jägarkurser, jägarexamina och skjutprov arrangeras av jaktvårdsföreningarna. De annonseras i lokaltidningarna och i nättjänstens evenemangsök.

Läs mer om tjänster för jägare
Sök evenemang

Jägaren-tidningen

Jägaren-tidningen har inte kommet med posten. Vad gör jag?

Var god och ta kontakt med jägarregistret, som sköter om Jägaren-tidningens adressuppgifter.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@riista.fi

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Jag vill byta Jägaren-tidningens språk. Vad gör jag?

Var god och ta kontakt med jägarregistret, som sköter om Jägaren-tidningens adressuppgifter.

Registrets kontaktuppgifter:

Telefonnummer 029 431 2002

e-postadress metsastajarekisteri@riista.fi

Postadress

Jägarregistret
PB 22
00331 Helsingfors

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Jägarregistret behöver ditt namn, din adress, ditt jägarnummer samt din födelsetid och/eller personsignum. På grund av datasäkerhetsskäl är det inte bra att skicka personsignum i ett öppet e-postmeddelande.

Jag vill inte ha pappersversionen av Jägaren-tidningen. Vad gör jag?

Jägaren-tidningen är Finlands viltcentrals viktigaste informations- och utbildningsredskap och den skickas till alla jägare som har betalt viltvårdsavgiften. Pappersversionen av Jägaren- tidningen utdelas tillsvidare åt alla, fastän det nu även finns en nätutgåva och pdf-version av tidningen. Distributionen av jaktkortet sker ännu som bilaga till tidningen, men man utreder som bäst förutsättningarna för att upphöra med papperstidningen.

Jägaren-tidningen delas ut till flertalet myndigheter, bibliotek, skogs- och lantbruksläroanstalter samt till många föreningar och privata personer. Tidningen distribueras gratis till läroanstalter på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet.

Oma riista -tjänsten

Frågor och svar finns här.

Jakt

Vad ersätts av jägarförsäkringen? Vad gör jag vid en olycka?

En utländsk vän till mig är på väg till Finland för att jaga. Hur ska jag sköta saken?

Jaktkort

Var och en som bedriver jakt i Finland ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Avgiften bestäms av riksdagen. För att få ett finskt jaktkort måste en utländsk jägare visa ett gällande jaktkort från sitt hemland eller en annan tillförlitlig redogörelse för att han eller hon har rätt att jaga där.

Dessa dokument ska visas för jaktvårdsföreningens verksamhetsledare som granskar dem och därefter från jägarregistret beställer ett inbetalningskort för jaktvårdsavgiften åt den aktuella personen. När avgiften betalats gäller kvittot som jaktkort. I praktiken är det bäst att låta den finska jaktvärden sköta det som behövs för att skaffa jaktkortet i förväg.

Om den utländska gästen inte kan ge en tillförlitlig redogörelse för sin rätt att jaga måste han eller hon ta jägarexamen i Finland. Jaktvårdsföreningarna ordnar jägarexamen och de är avgiftsbelagda.

Skjutprov

Om den utländska gästen deltar i jakt på hjortdjur som kräver jaktlicens eller jakt på brunbjörn med räfflat kulvapen måste han eller hon avlägga ett finskt skjutprov. Jaktvårdsföreningarna ordnar skjutprov speciellt sommartid och i början av hösten. Skjutproven är offentliga evenemang. För godkänt prov ges ett intyg som gäller tre år framåt.

Om den utländska jägaren har ett gällande intyg över ett avlagt motsvarande skjutprov i något annat land eller om han eller hon ger jaktvårdsföreningen en redogörelse för sin rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland behöver han eller hon inte avlägga skjutprov i Finland.

Det rekommenderas att den finska värden skaffar ett finskt intyg över skjutprov till gästen via jaktvårdsföreningens verksamhetsledare samtidigt som han eller hon beställer det finska jaktkortet. Detta underlättar och snabbar upp utredningen av frågor vid en eventuell situation med jakttillsyn.

Jakttillstånd

Den utländska jägaren ska utöver jaktkort och ett eventuellt intyg över skjutprov även ha jakttillstånd på något område. Jakttillstånd säljs eller ges av jakträttsinnehavarna, såsom markägare, jaktföreningar och på statens områden Forststyrelsen.

Hundar och vapen

I frågor som gäller att föra in hundar och vapen och att låna vapen av värden får du noggrannare uppgifter i broschyren På jakt i Finland, polismyndigheten (import av vapen) eller Livsmedelssäkerhetsverket (införsel av hundar).

Läs broschyren På jakt i Finland

Hur nära ett bostadshus eller en sommarstuga får jag skjuta?

Ett djur får inte skjutas på närmare avstånd än 150 meter från en bebodd byggnad utan uttryckligt tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare. En sommarstuga anses vara bebodd om det finns människor där. Eftersom man mycket sällan kan vara säker på om en sommarstuga är bebodd eller inte är det bäst att följa försiktighetsprincipen och låta bli att skjuta på närmare avstånd än 150 meter om du inte särskilt fått tillstånd av stugans ägare eller innehavare.

Hur fastställs ”fri jakträtt på statens marker” när man flyttar?

Om du flyttar permanent, dvs. om du får en ny hemort, upphör den så kallade fria jakträtten på området i hemkommunen i enlighet med 8 § i jaktlagen. Om du flyttar temporärt, dvs. din hemort förblir densamma i befolkningsregistret, har du kvar rätten att jaga i din hemkommun på de områden som staten äger och som avses i 8 § i jaktlagen.

Ändringen i jakträtten bestäms enligt flyttdagen. Om du flyttar till ett område som avses i 8 § i jaktlagen medan jaktsäsongen pågår, så att din tidigare hemkommun fortfarande syns på jaktkortet, ska du när du jagar på statens områden ha med dig ett intyg över din nya hemkommun. Ett sådant intyg är till exempel ett utdrag ur befolkningsregistret som man får hos magistraten.

Var och när fastställs jakttiderna på skogshönsfågel?

Jakttiderna på skogshönsfågel bestäms i jaktförordningen, men jord- och skogsbruksministeriet kan begränsa jakten genom förordning. Förordningarna om förkortad jakttid gavs först i september eftersom nya uppgifter från fågelräkningar används vid beslutsfattandet och beredningen av förordningarna tar sin tid i förvaltningen.

Man strävar efter att vilttrianglarna ska vara inventerade senast i början av augusti. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet analyserar resultaten från inventeringarna och utifrån dem föreslår Finlands viltcentral, om situationen kräver det, eventuella begränsningar av jaktsäsongen vad gäller regioner och arter. De jaktvårdsföreningar som berörs av eventuella begränsningar kan ge utlåtande om förordningsutkastet.

Under goda fågelår används i princip jakttiderna i jaktförordningen, och under dåliga år begränsas jaktsäsongen i slutändan. Därför börjar jakten på skogshönsfågel alltid vid den tidpunkt som anges i jaktförordningen om arten inte är fredad helt och hållet. Ministeriet har de senaste åren utfärdat förordningarna om fredning av skogshönsfågel redan i juli.

Var och när kan jag skaffa tillstånd att jaga skogshönsfågel på statens marker?

Jakttillstånd för statens områden säljs av Forststyrelsen. Du skaffar jakttillstånd från Forststyrelsen genom att ringa servicenumret 020 692 424 eller via verkkokauppa.eraluvat.fi. Tillstånden för skogshönsfågel säljs vid olika tidpunkter i olika regioner och tidpunkterna varierar från år till år, så det är bäst att ta reda på den aktuella situationen på eräluvat.fi-webbplatsen.