Siirry sisältöön

Kontaktuppgifter

Björntelefon är indragen.

Att ringa till våra 029-nummer kostar samma som ett vanligt lokal- eller mobiltelefonsamtal.

Kontaktinformation kan sökas med ett eller flera sökkriterier eller genom att skriva vilket som helst sökord i det första fältet.

Filtrera
Namn Uppgift/titel Tema
Alalantela, Jaakko Planerare VargLIFE
Alhainen, Mikko Specialplanerare Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
Boström, Irene Sakkunnig Kundrådgivning
Ekman, Klaus Kommunikationschef Tidningen Jägaren
Eronen, Visa Jaktchef, Nyland Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
Hakala, Minna Viltplanerare
Hakala, Sirpa Sakkunnig Kundrådgivning
Hakonen, Holtti Planerare SOTKA
Harju, Saana Specialplanerare Licensförvaltning
Hautanen, Jaakko Viltplanerare, Kust-Österbotten
Heimo, Lasse Sakkunnig Oma riista
Hellman, Johanna Kommunikationsplanerare Kommunikation
Hepo-oja, Harri Jaktchef, Uleåborg Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
Hermansson, Jörgen vik. Jaktchef, Egentliga Finland Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
Hokkanen, Ville Projektchef; Oma riista -tjänsten Viltinformationens datasystem
Huhtinen, Riitta Sakkunnig Stöd för ledningen och ärendehantering
Härkönen, Sauli Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
Hölli, Otto Datasystem specialist, Norra Tavastland Paikkatieto- ja tietoturvavastaava sekä it-tuki
Impola, Antti Jaktchef, Satakunda Viltråden
Inha, Annika tf. Viltplanerare, Södra Savolax
Itkonen, Lauri Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Järvinen, Ilkka Viltplanerare Livsmiljöprogrammet Helmi; främmande rovdjur, Norra Tavastland och Södra Tavastland
Kangas, Tapio Viltplanerare, Kajana
Kangas, Veli-Matti viltplanerare, Uleåborg Skjutprovsärenden och rapportering, dispenser för fågla
Karhula, Kari Viltplanerare Livsmiljöprogrammet Helmi och SOTKA-projektet; främmande rovdjur
Kelkka, Mari Sakkunnig Kundtjänst, jägarregistret
Kervinen, Matti Specialplanerare, Norra Savolax Kartläggning av viltinformation
Kontro, Valto Viltplanerare, Nyland
Korhonen, Tuija Sakkunnig Reseräkningar, arvoden, betalningstransaktioner
Kouhia, Arttu Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Kröger, Veijo Viltplanerare Livsmiljöprogrammet Helmi; främmande rovdjur, Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen
Kuhlström, Sirpa Viltplanerare, Södra Tavastland Jaktvårdsföreningarna
Kuittinen, Juha Jaktchef, Norra Karelen Etisk jakt
Kuitunen, Tero Kommunikationsplanerare Jägaren
Kursula, Olli Jaktchef, Mellersta Finland Viltinventeringar och användning av viltinformation i jaktföreningar
Körhämö, Jani Jaktchef, Norra Tavastland Älgstammens förvaltningsplan
Laaja, Reima Viltplanerare, Satakunda Storviltsassistans (SRVA)
Laine, Eerojuhani Viltplanerare Utvecklandet av inventeringsmetoder för små hjortdjur
Laitila, Lauri Planerare SOTKA
Lamberg, Teemu viltplanerare, Mellersta Finland Vilthushållning, viltskador
Laukkanen, Paula Viltplanerare Jaktvårdsföreningarna
Lehikoinen, Pekka Ekonomichef Anskaffningar och avtal
Littow, Inga Sakkunnig Ekonomisk förvaltning, löner, bokföring, jvf-statsunderstöd och tillsyn
Luoma, Mikael Jaktchef, Österbotten Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
Lyly, Mari Specialplanerare Revirsamarbete, beståndsvård av stora rovdjur, VargLIFE
Lönnfors, Carola Sakkunnig Budgetering, projektbokföring
Miettinen, Janne Specialplanerare Viltvänligt skogsbruk
Mikkola, Marko Specialplanerare Jägartjänster
Mononen, Jyri Viltplanerare Livsmiljöprogrammet Helmi; främmande rovdjur, Nyland
Mutanen, Henri Jaktchef, Sydöstra Finland Jägarexamen
Muuttola, Marko Viltplanerare, Södra Tavastland Vilthushållning och viltvård
Mänty, Maria Sakkunnig Jvf-statsunderstöd och tillsyn, jägarregistret
Nevalainen, Tomi Viltplanerare Livsmiljöprogrammet Helmi; främmande rovdjur, Sydöstra Finland
Norberg, Harri Specialplanerare Stora rovdjurskador, licens- och dispensstatistik
Nurmi, Jarkko Chef för vilthushållning
Nyholm, Kai-Eerik Viltplanerare, Norra Karelen
Paakkonen, Risto Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Paananen, Esko Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Paasimaa, Marko Jaktchef, Kajana Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
Paavola, Heli Sakkunnig Licensförvaltning och rapportering, OFU-register
Pellas, Stefan Jaktchef, Kust-Österbotten Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
Peltonen, Pirkka Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Pietarinen, Petteri Projektledare Välmående och ekonomi av vilt
Pigg, Jari Biträdande direktör
Pispa, Tuomo Förvaltningschef
Rantala, Mirja Kommunikationsplanerare Kommunikation
Rauhala, Jyri Jaktchef, Södra Tavastland Dispens för hundprov och -dressyr, dispenser enligt jaktlagen 40 §, 41 c § och 41 d §
Rinne, Antti tf. Viltplanerare, Egentliga Finland, Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Ruskeala, Jussi Viltplanerare Livsmiljöprogrammet Helmi; främmande rovdjur, Mellersta Finland
Ruuskanen, Tuula Sakkunnig Personalärenden, jvf-statsunderstöd och tillsyn
Salmela, Tero Audiovisuell planerare
Salo, Ohto vik. Jaktchef, Södra Savolax Vildsvin
Saunaluoma, Joni Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Siira, Antti Specialplanerare, Uleåborg Jaktlicenser för hjortdjur, licensförvaltningschef
Sorvali, Elina Planerare SOTKA
Sundqvist, Marion Logistikplanerare Försäljnings- och inköpsfakturor, lager och internetbutik
Svensberg, Marko Specialplanerare Vilthushållning
Särkijärvi, Leena Sakkunnig Jvf-statsunderstöd och tillsyn
Södergård-Ahlskog, Lena Sakkunnig Översättningar
Tanskanen, Jouni Jaktchef, Norra Savolax Regional kommunikation
Tervonen, Kimmo Datasystemspecialist Oma riista
Tikkunen, Mari Planerare VargLIFE
Toivola, Mikko Jaktchef, Egentliga Finland Jakt och naturskydd
Toivonen, Timo Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Tolvanen, Jouni Viltplanerare, Sydöstra Finland Ungdomsverksamhet
Tossavainen, Sami Jaktchef, Lappland Områden enligt JL 8 §
Uuksulainen, Pekka Planerare VargLIFE
Varjo, Jari Direktör
Vartiainen, Petri Jaktchef Utvecklandet av jaktvårdsföreningsverksamheten
Viitanen, Ville Älgförvaltningsplanerare Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen
Wikström, Mikael Specialplanerare Hjortdjurens stamförvaltning