Siirry sisältöön

Förtjänsttecken

Stadgar för förtjänsttecken

Förslagsblankett till förtjänsttecken

Förslagsblankett till förtjänsttecken

Av styrelsen för Finlands viltcentral fastställda stadgar för förtjänsttecken definieras grunderna för framställande av förslag och beviljande av symboler, förtjänsttecken, diplom och prestationsmärken. Förtjänsttecken kan skaffas i nätbutiken.

Gå till nätbutiken (kauppa.riista.fi)

Förtjänsttecken

Jaktvårdsföreningen beviljar förtjänsttecken i brons.

Finlands viltcentrals regionala viltråd beviljar förtjänsttecken för viltvård (orrmärket) och förtjänsttecken i silver på förslag av jaktvårdsföreningen.

Styrelsen för Finlands viltcentral beviljar förtjänsttecken i guld och storförtjänsttecknet.

Diplom

Viltvårds diplom beviljar det regionala viltrådet eller styrelsen för viltcentralen.

Prestationsmärke

Jägare som avlagt godkänt skjutprov tre, fem, tio, tjugo eller trettio år i följd kan lösa in prestationsmärket för skjutprov (hjortdjur eller björn) från jaktvårdsföreningen.