Siirry sisältöön

Verksamhetsplan

Resultatavtal 2016-2019 (på finska)

Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2018 (på finska)
Verksamhets- och ekonomiplan 2014-2017 (på finska)
Verksamhets- och ekonomiplan 2013-2016 (på finska)

Verksamhetsplan 2014 (på finska)
Verksamhetsplan 2013 (på finska)

Ramen för Finlands viltcentrals verksamhetsplan utgörs av resultatavtalet, som utarbetats i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, samt budgeten som fastställs av riksdagen. De mål för verksamheten som man avser uppnå med anslagen under året framgår av verksamhetsplanen.