Siirry sisältöön

Radiotillstånd ska vara i ordning innan du går ut på jakt

Då jaktsäsongen inleds är det viktigt att se till att tillståndsärenden gällande VHF-radiotelefoner och hundradar som används ute på jakt är i ordning. Innehav av en jaktradio förutsätter ett giltigt radiotillstånd, och anläggningarna får användas endast på de frekvenser som reserverats för dem. Representanter för myndigheterna granskar radiotillstånd under hela jaktsäsongen.

Tillståndspliktiga VHF-telefoner, som fungerar på frekvensområdet 68–72 MHz, kan användas för att hålla kontakt under jakt. Detta frekvensområde är avsett för alla radiotelefoner som används för fritidsbruk. Exempel på användningsändamålen är motorsport, frivillig räddningstjänst och vägservice. Sändare för spårning (hundradar), som används för att följa jakthundar, fungerar på frekvensområdet 155 MHz. Kommunikationsverket beviljar tillstånd för sådana anläggningar som överensstämmer med krav. Dessa anläggningar får användas endast på de frekvenser som är avsedda för ändamålet.

Förutom Kommunikationsverket kan även polisen och gränsbevakningsväsendet granska radiotillstånd i samband med övrig övervakning av jakt under hela jaktsäsongen. Radiotillståndet ska på begäran uppvisas för en representant för myndigheterna.

Tillstånd för VHF-radiotelefoner eller hundradar kan ansökas via Kommunikationsverkets elektroniska tjänster. Användning av tjänsterna förutsätter elektronisk identifiering.

Nyheten på Kommunikationsverkets webbtjänst