Viltspel

Viltspelet är ett kunskapsspel utarbetat av Finlands viltcentral, med vars hjälp du kan utöka din egen vildmarks- och artkännedom. Brädspelet Viltspel kan beställas via internetbutiken. I Viltspelets internetversion ingår förutom identifiering av fåglar och djur ytterligare kunskapsspel för identifiering av viltets läten.

Spela Viltspelet-internetspel

Spela Viltspelet på Facebook

Beställ brädspelet Viltspel

Uppdaterad 20.10.2016