Övningsmaterial

Finlands viltcentral producerar övningsmaterial som fritt kan användas till hjälp i förberedelserna för jägarexamen. Före deltagandet i jägarexamenstillfället är det dock skäl att också delta i en förberedande kurs samt göra sig förtrogen med Handbok för jägare.

Läs mera om den förberedande kursen

Beställ Handbok för jägare

Presentationsuppgifter

Du kan bekanta dig med hurudana frågorna är i jägarexamen, genom att öva med hjälp av de elektroniska presentationsuppgifterna. Frågorna är tillsammans ungefär 30 det vill säga mindre än vid det egentliga examenstillfället.

Öva med presentationsuppgifterna

Viltspel

Viltspelet är ett kunskapsspel utarbetat av Finlands viltcentral.

Läs mera om Viltspelet

Övningsmaterial på internet på andra ställen

Riistalaukaus-simulator (Finlands Jägarförbund)

 

Uppdaterad 10.9.2014