Artkännedomsmaterial

Finlands viltcentral framställer material som man har hjälp av vid identifiering av viltarter.

Identifieringsfilmer änder och gäss

Andfåglar

Gäss

 

Identifieringstavlor däggdjur

Identifieringstavlorna är i pdf-filformat, utskrift är möjlig.

Hjortdjur

Vildsvin, mufflon och sälar

Harar

Gnagare

Kattdjur, hunddjur och björnar

Mårddjur

Identifieringstavlor fåglar

Identifieringstavlorna är i pdf-filformat, utskrift är möjlig.

Simänder

Dykänder

Gäss

Beckasiner

Skogshönsfåglar

Fälthönsfåglar

Duvor

Hönsfåglarna (tidningen Jägaren 2013)

Djuraffischer

Köp djuraffischer i nätbutiken
Köp djurpostkort i nätbutiken

 

Uppdaterad 27.11.2013