Siirry sisältöön

Blanketter för älgjakten

På denna sida har samlats de blanketter som behövs vid älgjaktens olika skeden.

Följebrev till mottagarna av hjortdjurslicenser 2019

Före älgjakten

Finlands viltcentral beviljar jaktlicenser för jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Ansökan bör skickas inom april månad till Finlands viltcentral.

Läs mer om jaktlicensblanketterna för hjortdjur

Jaktlicensinnehavaren för hjortdjur bör före jaktens inledande skriftligen meddela om jaktledare och dennes ersättare till den jaktvårdsförening, till vars område huvuddelen av i jaktlicensen avsedda jaktområde tillhör.

Meddelande om jaktledare
Meddelande om jaktledare
Meddelande om jaktledare

 

Bytesanmälan och älgobservationer

Bytesanmälan och älgobservationer rekommenderas att skickas via Oma riista –tjänsten.

Om man inte använder Oma riista –tjänsten, så kan man anmäla uppgifter med älginformationskortet. Älginformationskort finns på Finlands viltcentralens webbsida (pdf). Blanketter eller en licensavgiftsräkning i pappersform kan även vid behov begäras från Finlands viltcentralens licensförvaltningsregistratur med e-post från adressen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi.

Till bytesmeddelandeblanketten (älginformationskortet) bifogas ett kvitto över betalade licensavgifter och de postas till: Finlands viltcentral, Licensförvaltningsregistrators kontoret, Kuralagatan 2, 20540 Åbo. Lokaliseringsuppgifter (koordinater) skall även fyllas i då man anmäler byten och observationer skriftligen.

Älginformationskortet_2019 (på finska)

Läs mer om bytesmeddelande för hjortdjur

Anvisning om koordinater på älginformationskortet_ML 26 §