Siirry sisältöön

Fångst med fälla och sax

Grävling är fredad 1.4.–31.7. och räv 1.5.–31.7. i Lappland och 15.4.–31.7. i övriga landet. Honor av mink, mårdhund och iller med ungar är fredade från början av maj till slutet av juli. I praktiken innebär det att man under den tiden inte alls får fånga små rovdjur, för när man fångar dem är det ofta omöjligt att se av vilket kön de är eller om de har en kull med ungar att ta hand om. Vid jakt med fälla kan det visserligen vara möjligt att se könet, men inte om djuret har ungar. Av etiska skäl får man därför börja jaga små rovdjur först i början av augusti.

Fällor som fångar mårdhund, räv och mink levande

Fällorna ska placeras så att det är så lätt som möjligt att kolla dem. Fällorna ska vittjas minst en gång per dygn. Man kan kolla fällorna till exempel från ett bostadshus med kikare eller med blotta ögat. Små rovdjur rör sig vanligtvis nattetid, så det är bäst att alltid kolla fällan på morgnarna. Då blir tiden som djuret måste vara i fällan så kort som möjligt. Djuret avlivas genom ett skott i huvudet med ett småkalibrigt vapen.

Utfodring för att vänja djuret vid var det finns mat är en viktig del av all fångst med fälla och sax. Enligt 11 § i jaktförordningen ska fällor och andra fångstanordningar vara sådana att ett fångat djur ryms stående och liggande i dem i naturlig ställning utan att skada sig självt.

När man fångar mårdhund har den så kallade Kanu-fällan visat sig vara effektivast. Hemligheten är att den är stor och öppen. En räv kan också förirra sig in i en Kanu-fälla, men den så kallade norska rävfällan anses vara effektivast för rävjakt med fälla. En stor fälla av trä är det ganska mycket jobb med, men på talko kan man bygga den relativt snabbt. En fälla med trampplatta är en enkel och effektiv fälla för mink.

Byggnadsritning för fälla med trampplatta

Det lönar sig att koncentrera jakten på mårdhund och räv med fälla i kulturmiljöer, i närheten av bosättning och åkrar. Det är viktigt att vänja mårdhundar och rävar vid att det finns föda på fångstplatserna redan på sommaren. Fällan avgillras och djuren kan fritt ta bete ur fällan. När fångsttiden börjar gillras fällan och djuren som blivit vana att äta i fällan fångas.

Supi loukussa. Kuva: Antti Piironen
Bild: Antti Piironen

Saxar som dödar genast

På land får sax användas för jakt på iller, hermelin, mink, skogsmård och ekorre samt för fångst av icke fredade däggdjur. Saxens diameter får vara högst 20 centimeter. Den som planerar fångst med sax gör bäst i att skaffa saxar med två fjädrar, som rätt använda har en tillräcklig effekt.

Saxar som dödar genast ska alltid placeras i ett skyddsrör för att inte andra djur ska hamna där. Numera kan man också köpa fångstredskap som dödar genast utrustade med skyddsrör, och de är bruksfärdiga som sådana. De är hållbara och funktionssäkra, och de har blivit vanligare som redskap för fångst av små rovdjur.

Fånga mård med sax

Mården är ett litet rovdjur i skogiga områden. De bästa resultaten för fångst med sax får man oftast i vuxen granskog. Saxarna ska sättas på en höjd av en till två meter för att inte sorkar så lätt ska ta betet. Lämpliga ställen att placera skyddsrör och saxar på är en bräda som lutar från marken till grenverket eller en bräda mellan två träd med täta grenar som skyddar fällan från att bli översnöad.

För den som ska fånga mård är det bäst att börja med utfodringen nära saxarna redan i augusti. De bästa betena för mård är inälvsrester från fågel och hare. Slaktresterna från höstjakterna kan man frysa in för mårdfångsten. Placera godbitar i skyddsrör så mårdarna lär sig att hitta föda nära de blivande fångstplatserna. Gillra saxarna i början av november. Fångsten blir bra från början av perioden om invänjningen lyckats.

Fånga mink med sax

När man ska fånga mink lönar det sig att koncentrera saxarna längs åar och bäckar som inte fryser till på vintern. Saxarna placeras vid stranden. Man kan leda minkens väg med trä och stenar, för den brukar inte ta sig över små hinder utan går hellre längs dem. En sådan väg leder minken raka vägen till fångstredskapet.

Saxar som dödar genast behöver inte vittjas varje dag. Det räcker att vittja dem en gång i veckan. Färsk fisk är det bästa lockbetet, och det lönar sig att byta bete varje gång man kollar saxarna. Man måste vara omsorgsfull när man skyddar fångstredskap för mink, för den fridlysta uttern rör sig också nära vatten. Uttern kommer inte in i en öppning med en diameter på sex centimeter, men där kan minken slinka in på jakt efter betet.

Bild: Antti Piironen
Bild: Antti Piironen