Siirry sisältöön

Fällda rådjur, vildsvin, iller och sädgås

Elektronisk anmälningsblankett för fällda rådjur,vildsvin, iller och sädgås (Oma riista)

 

 

Anmälningsblankett för fällda rådjur, vildsvin, iller och sädgås
Anmälningsblankett för fällda rådjur, vildsvin, iller och sädgås
Anmälningsblankett för fällda rådjur, vildsvin, iller och sädgås

 

Anmälan om fällda djur som förutsätts vid jakt av vissa viltarter

Om fällda rådjur, vildsvin, iller och sädgås ska en fångstanmälan göras på via Oma riista elektronisk tjänst eller en av Finlands viltcentral fastställd blankett till Finlands viltcentral. Fångstanmälan ska lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts.

 

I fångstanmälan som avses i 1 mom. ska finnas följande uppgifter:

1) jägarens namn och jägarnummer,

2) antalet fällda djur och deras art samt beträffande vildsvin och rådjur kön och uppskattning av ålder,

3) när djuret fälldes,

4) var djuret fälldes.

behövs för uppföljningen av hur rådjursstammen utvecklas. Att inte meddela fällda rådjur är ett jaktbrott för vilket man kan bli dömd till böter.