Siirry sisältöön

Prov av varg

Anvisning om skickande av vargprov (på finska)

Uppgifter om fälld varg –blankett (på finska)

De fällda vargarnas kroppar som ska skickas till forskningen är en viktig informationskälla. Naturresurs-institutets stora rovdjurs- och viltforskning undersöker bland annat vargarnas föryngringskapacitet, kondition samt födans sammansättning. Jakt på varg i stamvårdande syfte är ett försöksprojekt av jord- och skogsbruksministeriet och uppföljningen av projektet förutsätter undersökning av de fällda individerna.
Dispensens innehavare skall själv ansvara för att vargkroppen skickas ofördärvad för provtagningar till stora rovdjursforskningen så fort som möjligt (senast inom en vecka).