Siirry sisältöön

Prov av säl

Det är önskvärt att gråsälsjägare och fiskare skickar in prover till Naturresursinstitutet av de sälar som jagats och som fåtts som bifångst. Proverna används mångsidigt i uppföljnings- och forskningsprojekt beträffande sälstammarnas struktur, belastning av miljögifter, hälsotillstånd och sälstammarnas inverkan på fisket.

Jägarna och fiskare sänder sälprover, både av sälar som jagats och de som fåtts som bifångst, till Naturresursinstitutet. Av varje säl skickas nedre käken, könsorganen, en bit av tran och levern. Därtill mäter man tjockleken på sälens späcklager under huden. Också sälens längd mäts och den vägs, om det är möjligt. Bifogat proverna sätter man uppgifter om sälens fångstplats, -tid och -sätt (anvisningar om prover och blankett för fångstuppgifter här nedan).

Proverna hanteras vid Luke. Från nedre käken säkerställer man arten av säl. Åldern fastställs genom att räkna årsringar i snitten gjorda på hörntänderna. Könet fastställs från könsorganen. Honornas livmoder och äggstockar undersöks för att utreda fortplantnings- och hälsotillståndet i samarbete med Evira. Sälarnas kondition (näringstillstånd) uppföljs med hjälp av späckets tjocklek. Hela levern sänds till Evira, där man undersöker förekomsten av parasiter (levermask). Med hjälp av tranprov undersöks koncentration av miljögifter.

PROVTAGNING PÅ SÄL_Kalendarår 2018 (pdf)

Provtagning på säl (Word)