Kommersiellt utnyttjande av bytet

Ansökningsblankett EU-intyg för björn (förifylld)

Ansökningsblankett EU-intyg för lodjur (förifylld)

Ansökningsblankett EU-intyg för varg (förifylld)

Kommersiellt utnyttjande av kött och övriga delar från björn, lo och varg kräver försäljningstillstånd från Finlands miljöcentral, dvs. ett EU-intyg. Om till exempel en fäll av ett stort rovdjur förs utomlands krävs det ett CITES-tillstånd som beviljas av Finlands miljöcentral.

För att ge ett EU-intyg eller CITES-tillstånd kräver Finlands miljöcentral förutom de egentliga ansökningsblanketterna också ett intyg på så kallat laga fång, som fås av Finlands viltcentral. Intyget kan sökas av den som fått dispens eller den som med stöd av en regional kvot fällt en björn. Sökanden ska kontakta det regionala kontor som beviljat dispensen. När det gäller en björn som jagats med stöd av en regional kvot ska det regionala kontoret i Lappland kontaktas.

Anvisning för björnjägare 2016 (2 sidor)

Anvisning för försäljning av kött och övriga delar av björn 2016 (3 sidor, på finska)

Anvisning för försäljning av kött och övriga delar av lodjur 2016 (2 sidor)

Anvisning för försäljning av övriga delar av varg (2 sidor)

Anvisning för intyg över laglig fång 2016 (1 sida)

Läs mer om CITES-exporttillstånd (www.miljo.fi)

Läs mer om jaktbara CITES-arter (www.miljo.fi/cites/jaktbara)

Ansökningshandläggarna vid Finlands miljöcentral (SYKE) talar svenska, och det går bra att kontakta dem direkt för ytterligare anvisningar per e-post cites@ymparisto.fi eller via växeln 0295 251 000 (fråga efter Stella From eller Harry Helmisaari).

Uppdaterad 19.8.2016