Fällda rådjur

Anmälningsblankett för fällda rådjur
Anmälningsblankett för fällda rådjur
Anmälningsblankett för fällda rådjur

Elektronisk anmälningsblankett för fällda rådjur

Jägaren ska underrätta Finlands viltcentral om utfallet av jakt som skett på rådjur. Anmälan ska lämnas inom sju dygn efter det att rådjuret har fällts. (Jaktlagen 44 § 1 mom.)

I anmälan ska för varje fälld rådjursindivid anges rådjurets ålder (vuxet eller kalv), kön, när djuret fälldes och var djuret fälldes.

Fångstplatsen ska anges med registerenheten i fastighetsregistret, dvs. med en fastighets noggrannhet. Dessutom ska det uppges om registerenheten i fråga ingår i en jaktförenings eller ett jaktlags jaktområde för rådjur eller om det är fråga om en registerenhet som inte hör till ett sådant jaktområde. Arealen av jaktföreningens eller jaktlagets jaktområde ska också uppges. Om bytet har fällts på en registerenhet som inte ingår i en jaktförenings eller ett jaktlags jaktområde, ska också arealen av registerenheten uppges.

Uppgifterna om bytet behövs för uppföljningen av hur rådjursstammen utvecklas. Att inte meddela fällda rådjur är ett jaktbrott för vilket man kan bli dömd till böter.

 

Uppdaterad 26.10.2016