Siirry sisältöön

Europeisk bäver, östersjövikare och rapphöna

Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom.
Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom.
Ansökningsblankett för jaktlicens 10 § 1 mom.

Finlands viltcentral kan enligt jaktförordningen bevilja jaktlicens för jakt på europeisk bäver och östersjövikare. Dessutom kan jaktlicens beviljas för jakt på rapphöna på annat håll än i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. En beviljad jaktlicens gäller högst ett år från den tidpunkt då den beviljats.

Sökanden ska till en ansökan om jaktlicens foga en utredning om på vilket område och vid vilken tidpunkt avsikten är att jaga den viltart som nämns i ansökan. Om Finlands viltcentral kräver det, ska sökanden lämna en utredning om sin jakträtt på det område som ansökan gäller samt en utredning om storleken på beståndet av den viltart som nämns i ansökan om jaktlicens.

Licensen beviljas för högst det antal djur som nämns i ansökan. Kräver en ändamålsenlig vård av beståndet av en viltart samt ett opartiskt och ändamålsenligt ordnande av jakten detta, kan Finlands viltcentral fastställa antalet bytesdjur till ett färre antal än det ansökta. Dessutom ska viltcentralen när jaktlicens beviljas beakta att de skador som förorsakas av viltarten i fråga hålls på en skälig nivå på området.

Av särskilda skäl kan det i licensen ställas begränsningar i fråga om jaktsätt och jaktområde och tas in villkor om ålder och kön på de djur som får fällas.

Avgifter för licenser och tillstånd