Siirry sisältöön

Beslutsblankett för jägarexamen och skjutprov

Anvisning för begäran om omprövning

Jaktvårdsföreningen ger ett skriftligt beslut över jägarexamen och över godkänt eller underkänt skjutprov samt anvisning om hur man begär omprövning.