Siirry sisältöön

Rörelsehindrades användning av motorfordon

Ansökningsblankett för dispens 41 § 3 mom.
Ansökningsblankett för dispens 41 § 3 mom.
Ansökningsblankett för dispens 41 § 3 mom.

Dispens enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen för sådan användning av motordrivna fordon som är förbjuden enligt 32 § 2 mom. i jaktlagen och för sådan transport av jaktvapen med motordrivna fordon i terrängen som är förbjuden enligt 35 § 3 mom. i jaktlagen kan beviljas en person som lägger fram en tillförlitlig medicinsk utredning över att han eller hon är rörelsehämmad och kan jaga på det sätt som föreskrivs i 20 § 3 mom. i jaktlagen. (Statsrådets förordning 453/2013 6 § 1 mom.)

Dispens kan beviljas för högst fem år i sänder. (Statsrådets förordning 453/2013 6 § 3 mom.)

Finlands viltcentral kan bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motordrivna fordon och bestämmelserna om transport av jaktvapen om sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad.

Avgifter för licenser och tillstånd