Siirry sisältöön

Östersjövikare

(Phoca hispida)

Kännetecken: Längd 100–170 cm, vuxna individers vikt 50–130 kg. Pälsens färg varierar från nästan svart till silvergrå. I pälsen kan speciellt på ryggsidan urskiljas ett mönster av ljusare slingor. Huvudets profil har tydligt välvd panna, nosen är rätt kort. Vikarens tänder är små, mångtaggade.

Utbredning: Påträffas på alla våra havsområden. Tyngdpunkten vid de inre områdena av Finska viken och Bottniska viken. Klarar sig i vatten som fryser till. Variationerna i det årliga isläget påverkar utbredningen. Lever enskilt eller i små flockar. Den fridlysta, sällsynta saimenvikaren (P.h. saimensis) lever som en relikt i Saimen-sjöområdet.

Fortplantning: Föder en unge (kut) i snögrottor i slutet av februari eller i mars. Dräktighetstiden 11 mån. Könsmogen vid 4–6 års ålder. Miljögifter i Östersjön har lett till störningar i fortplantningen.

Föda: Mångsidig fiskföda, mindre stimfisk såsom strömming viktig. Äter även kräftdjur.

Övrigt: Arten utgör ett viktigt miljöundersökningsobjekt i uppföljandet av situationen i Östersjön. Man uppskattar att den totala stammen uppgår till minst (vid inventeringar observerade) 13 600 exemplar. Jagas på basis av jaktlicenser som beviljas av Finlands viltcentral, men sådana har beviljats sparsamt under de senaste åren.