Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en viltplanerare till regionen Norra Savolax

Vi söker en viltplanerare till Norra Savolax för en tidsbunden anställning som jaktchef under tiden 1.6-27.11 för en alterneringsledighet. Specialplanerare Matti Kervinen fungerar under den här tiden som tf jaktchef.

Till viltplanerarens uppgifter hör planering och rådgivning inom vilthushållningen, att stöda jaktvårdsföreningarna, samarbeta med intressegrupperna samt att sköta särskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Kuopio.

Tjänsten förutsätter följande:

– för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen

– god kännedom om förvaltningen och verksamheten i jv-föreningar

– utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska

– nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska

– förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga

– beredskap för flexibla arbetstider och resor

– beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

 

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder 1.6 2020.

Dessutom ska den sökande uppfylla nedanstående villkor för anställning som ersättare för en alterneringsledig person.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 3.4 2020 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk kuvertet: Viltplanerare för tidsbunden anställning i Norra Savolax.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi.

Villkoren för alterneringsledighet:

I avtalet om alterneringsledighet förbinder sig arbetsgivaren att för samma tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Ersättaren behöver inte anställas för samma uppgifter som den anställda har skött, men arbetsgivaren ska vara den samma. Som ersättare får inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa studerar på heltid.

Som ersättare för en alterneringsledig person ska anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Som ersättare kan anställas en person som:

  • har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår anställningen som ersättare, eller
  • är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen, eller
  • är under 25 eller över 55 år när anställningen som ersättare börjar.

Ersättaren ska anställas för ett heltidsarbete där arbetstiden är minst den samma som för den som blir alterneringsledig.