Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en Specialplanerare för en tidsbunden anställning 3/2020-6/2020

Specialplanerarens uppgift är att färdigställa förvaltningsplanen för skogsvildrenen som bereds inom projektet Skogsvildren LIFE (LIFE15 NAT/FI/000881).

Finlands viltcentral deltar i projektet Skogsvildren LIFE som koordineras av Forststyrelsen. Huvudsyftet med projektet är att återinföra skogsvildrenen i artens ursprungliga förekomstområden i södra Suomenselkä. För uppgiften förfogar vi över en bred uppsättning metoder, inklusive återutsättningar. Vi ska stöda stammens återhämtning och utbredning, och följa med utvecklingen.

Till specialplanerarens uppgifter hör:

  • att bereda och skriva avsnitten i förvaltningsplanen
  • att samarbeta med intressegrupperna och engagera dem i beredningen av förvaltningsplanen

Tjänstens placeringsort är enligt avtal något av Finlands viltcentrals regionkontor.

Tjänsten förutsätter följande:

  • högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen, eller på annat vis påvisad kännedom om skogsvildrenen; ekologi, forskning och förvaltning
  • visioner om hur flerartsförvaltningen (hjortdjur/stora rovdjur) kan utvecklas
  • god kännedom om vilthushållning och jakt
  • utmärkta kunskaper i finska; kunskaper i svenska och engelska betraktas som merit
  • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga samt beredskap för flexibla arbtstider och resor inom landet

Dessutom betraktas följande som merit: kännedom om metoderna för uppskattning av viltstammar och viltforskning samt generell kännedom om sektorn, förmåga att nätverka och kunskap om geodata.

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 1.3 2020 eller enligt avtal.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 13.12 2019 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral /Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuertet: Planerare / skogsvildren LIFE.

Ytterligare information:

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi, jaktchef

Mikael Luoma, tfn 029 431 2271, mikael.luoma@riista.fi.