Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en JAKTCHEF för regionen Kajanaland

Viltcentralsregionen omfattar landskapet Kajanaland med 8 jaktvårdsföreningar.

Jaktchefen svarar inom sin region för att vilthushållningen är hållbar, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställer viltpolitiken, samarbetar med intressegrupperna och sköter de särskilt föreskrivna offentliga förvaltningsuppgif-terna. Dessutom fungerar jaktchefen som föredragande i Kajanalands regionala viltråd.

Utöver sina regionala uppgifter ska jaktchefen också delta i nationella uppgif-ter och projekt som främjar vilthushållningen samt i särskilt avtalade internationella uppgifter.

Tjänsten förutsätter följande:

● högre högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen eller annan lämplig
examen samt i praktiken påvisad förmåga att fungera som jaktchef
● god kännedom om vilthushållning och jakt; som merit räknas kännedom om vilthushållningen och samarbetsparterna i Kajanaland samt kännedom om
särdragen hos området som avses i jaktlagens 8 §
● utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska oh tillfredsställande
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
● kunskaper i engelska
● förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
● i praktiken påvisad förmåga att leda
● beredskap för flxibla arbetstider och resor inom landet, eventuellt också
utomlands
● beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda
tillträder senast den 1.3 2020.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 31.12 2019 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi eller i andra hand till adressen Finlands viltcentral / Registratorskontoret, Sompiovägen 1,00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Jaktchef, Kajanaland.

Ytterligare information:

Direktör Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi,telefon 029 431 2112
Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, telefon 029 431 2104
Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi,telefon 029 431 2105