Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en expert på ekonomisk förvaltning

Finlands viltcentral söker en expert på ekonomisk förvaltning för en visstidsanställning som teamledare för en alterneringsledighet 4.5–30.10 2020. Specialisten Tuula Ruuskanen fungerar under perioden som tf teamledare för teamet för statsbidrag och övervakning.

Arbetsuppgifterna preciseras senare och fördelas på teamet för statsbidrag och övervakning och andra särskilt avtalade offentliga förvaltningsuppgifter. Om Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter stadgas närmare i viltförvaltningslagen (158/2011) 2 § 1 moment.

Till teamet för statsbidrag och övervakning hör bland annat följande arbetsuppgifter:

 • Uppgifter i anslutning till beviljandet av statsbidrag till jaktvårdsföreningar
 • Uppgifter i anslutning till övervakningen av hur jv-föreningarna använder sina medel samt allmän övervakning av föreningarnas verksamhet
 • Rådgivning och utbildning för jv-föreningarnas funktionärer i ärenden som rör statsbidrag, ekonomi och övervakning

Tjänsten förutsätter följande:

 • Lämplig utbildning, exempelvis tradenom eller merkonom
 • Du behärskar ekonomi och har praktisk erfarenhet av ekonomisk förvaltning
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
 • Stresstålighet
 • Du behärskar program för ekonomisk förvaltning och Office-programmen
 • Utmärkt samarbets- och lagarbetsförmåga
 • Kännedom om jaktvårdsföreningsverksamhet och jakt räknas som merit
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Dessutom ska den sökande uppfylla nedanstående villkor för anställning som ersättare för en alterneringsledig person.

Tjänstens placeringsort är i första hand Kuopio och i andra hand något annat av Finlands viltcentrals regionkontor enligt avtal.

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 4.5 2020.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 3.4 2020 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk kuvertet: Visstidsanställning som expert.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 0294312104, sauli.harkonen@riista.fi

Villkoren för alterneringsledighet:

I avtalet om alterneringsledighet förbinder sig arbetsgivaren att för samma tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Ersättaren behöver inte anställas för samma uppgifter som den anställda har skött, men arbetsgivaren ska vara den samma. Som ersättare får inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa studerar på heltid.

Som ersättare för en alterneringsledig person ska anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Som ersättare kan anställas en person som:

 • har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår anställningen som ersättare, eller
 • är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen, eller
 • är under 25 eller över 55 år när anställningen som ersättare börjar.

Ersättaren ska anställas för ett heltidsarbete där arbetstiden är minst den samma som för den som blir alterneringsledig.