Siirry sisältöön

Finlands viltcentral lediganslår tjänsten som VILTPLANERARE i Kust-Österbotten

I Finlands viltcentrals region Kust-Österbotten finns åta svenskspråkiga jv-föreningar. Regionen är specialist på sälar och kustmiljöer. Till viltpla- nerarens uppgifter hör också att stöda jv-föreningar nationellt, regionala planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållningen, att samarbeta med intressegrupperna och att sköta särskilt fastställda offentliga förvalt- ningsuppgifter. Dessutom bör planeraren ha praktiska erfarenheter av både svensk- och finskspråkiga uppgiter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor för Kust-Österbotten i Vasa/Korsholm.

Tjänsten förutsätter följande:

  • för branschen lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen
  • god kännedom om förvaltning och verksamheten i jv-föreningar
  • kännedom om vilthushållning och jakt
  • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finsk
  • goda kunskaper i svenska och engelska
  • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
  • beredskap för flxibla arbetstider och resor
  • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvill-koren för branschen och den anställda tillträder senast den 1.11.2019.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 14.6.2019 kl 16.00, elektroniskt till adressen: kirjaamo@riista.fi.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Biträdande direktör Jari Pigg, tfn 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi