Siirry sisältöön

Tjänster

Vårt centralkontor har flyttat

Finlands viltcentrals centralkontor har flyttat. Vårt nya kontor är beläget i Helsingfors Mosabacka. Centralkontorets adress är också registratorskontorets, licensförvaltningens, Jägaren-tidningens och Nylands regionkontors adress.

Delta i jägarundersökningen

Vi samlar in uppgifter om jägarnas uppfattning om Finlands viltcentrals verksamhet och hur centralen har lyckats i sina uppgifter. När tiden har gått ut den 15. december lottar vi ut fina priser.

Vinnarna i Jägarenkäten har lottats

Vinsterna i Jägarenkäten som Finlands viltcentral startade under våren har lottats ut. Nästan 2 000 jägare svarade på den elektroniska enkäten före slutet av juni.