Suomen riistakeskus hankkii karkotinlaitteita karhujen häätöön

Suomen riistakeskus hankkii suurriistavirka-apu SRVA:n koulutettujen henkilöiden käyttöön viisi paineilmatoimista karkotinlaitetta. Laitetta voidaan käyttää poliisin määräyksestä toistuvasti asutuksen tuntumassa liikkuvien karhujen karkotukseen.

Suomen riistakeskus hankkii kevään aikana Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella viisi paineilmatoimista karkotinta. Laitteita on tarkoitus käyttää toistuvasti asutuksen tuntumassa liikkuvien karhujen karkotukseen.

Yleisimmin ongelmat syntyvät karhujen vieraillessa roskapöntöillä ja mehiläispesillä. Viime kesänä karhuongelmia oli esimerkiksi Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Vastaavan tapaisia laitteita käytetään karhujen karkotukseen Pohjois-Amerikassa.

Laitteen teho perustuu muovipäällysteisen projektiilin (ammuksen) muotoiluun ja sokkivaikutukseen. Projektiilin osuma karhun isoihin lihaksiin aiheuttaa kivuntuntemuksen, mutta se ei vahingoita eikä lamauta eläintä. Pelotevaikutusta voidaan tehostaa äänillä, valoilla tai käyttämällä karkottavaa koiraa.

SRVA-työssä käytetyt menetelmät harkitaan tapauskohtaisesti ja karhun ja ympäristön turvallisuus huomioiden. Toiminnan tarkoituksena on aikaansaada karhulle huonoja kokemuksia ihmisestä ja lisätä sen ihmisarkuutta. Karhun karkotus asutuksen läheltä tehdään aina vasta poliisin määräyksen jälkeen ja sen tekevät koulutetut SRVA suurriista virka-apuhenkilöt.

Aikaisemmin Suomessa on käytetty vastaavissa karkotuksissa haulikolla ammuttavia kumiluoteja ja -hauleja. Ongelmana on ollut ammusten lyhyt kantama ja heikko osumatarkkuus.

Uudesta karkotinlaitteesta saatujen kokemusten perusteella tutkitaan mahdollisuutta käyttää laitteita myös muiden suurpetojen karkotuksiin. Laitetta on testikäytetty ja SRVA-henkilöt koulutetaan sen käyttöön huhtikuussa.

Lisätietoja