Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee suunnittelijaa HTA-hankkeeseen

Suomen riistakeskukseen haetaan suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen -hankkeessa (hanke päättyy 31.12.2021).

Suunnittelijan pääasiallisena tehtävänä on tukea riistanhoitoyhdistyksiä sekä metsästysseuroja ja -seurueita hirvieläinkantojen verotussuunnittelussa, hirvitalousaluetyön kehittämisessä, metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Suunnittelijan tehtäviin tulee kuulumaan muun muassa:

 • riistatiedon käytön ja valikoivan verotuksen edistäminen riistanhoitoyhdistyksissä ja metsästysseuroissa
 • hirvitalousalueiden ja riistanhoitoyhdistysten verotussuunnittelun kehittäminen
 • pienten hirvieläinten kannanarvioinnin ja verotussuunnittelun kehittäminen paikallistasolla
 • hirvitalousalueverkoston päivittämiseen osallistuminen
 • yhteislupakäytäntöjen edistäminen metsästysseuroissa
 • sidosryhmäyhteistyön kehittämien
 • vahinkojen ennaltaehkäisytoiminnan kehittäminen
 • koulutustilaisuuksien pitäminen ja viestintä

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Haminassa tai Helsingissä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alempaa korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä hirvieläinkantojen hoitoon ja verotussuunnitteluun
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta ja Oma riista -palvelun käytön monipuolista hallintaa
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä ja valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen sijoituspaikan riistakeskusalueella
 • valmiutta kehittää paikallistason riistataloutta ja riistatiedon käyttöä osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Palkkaus määräytyy voimassa olevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 30.9.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija.

Lisätietoja antavat:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Projektipäällikkö Jani Körhämö, puh. 029 431 2281, jani.korhamo@riista.fi