Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Pohjois-Savoon

Suomen riistakeskus Pohjois-Savon toimialueella ilmoitetaan haettavaksi

riistasuunnittelijan toimi.

Toimialueeseen kuuluu Pohjois-Savon maakunta, pois lukien Kangaslammen riistanhoitoyhdistyksen alue. Alueella toimii 24 riistanhoitoyhdistystä. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä, osallistumista valtakunnallisiin tehtäviin ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Kuopiossa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen toimialueella, tarvittaessa työmatkoja myös muualla Suomessa
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.4.2016.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.12.2015 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan toimi, Pohjois-Savo.

 

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puhelin 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

 

Lisätietoja