Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Pohjois-Savoon

Pohjois-Savoon haetaan riistasuunnittelijaa määräaikaiseen toimeen riistapäällikön vuorotteluvapaajakson 1.6.–27.11.2020 ajaksi. Erikoissuunnittelija Matti Kervinen toimii vastaavana aikana vs. riistapäällikkönä.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Kuopiossa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

– alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa

– hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta

– riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta

– suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa

– tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa

– neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä

– valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen

– valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorottelusopimuksessa palkattavalle henkilölle asetut ehdot.

Hakeminen:

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 3.4.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Pohjois-Savo.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.6.2020.

Lisätiedot:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 0294312104, sauli.harkonen@riista.fi

Vuorottelusopimuksen ehdot:

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.