Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee RIISTASUUNNITTELIJAA Pohjois-Karjalan toiminta-alueelle

Toiminta-alueen muodostaa Pohjois-Karjalan maakunta ja alueella toimii 15 riistanhoitoyhdistystä. Alueen erikoisosaamista ovat etenkin suurpetoihin liittyvät asiat. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu muun muassa riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, alueellisia ja valtakunnallisia riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä sekä erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Joensuussa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

● alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
● hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
● riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
● suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
● tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
● neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
● valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa
● valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopi- muksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelija, Pohjois-Karjala.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104 Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105
Apulaisjohtaja Jari Pigg, jari.pigg@riista.fi, puhelin 029 431 2102